Tekst: Kristin Moe Krohn

 

Norsk Golf skrev tidligere denne uken om det dårlige oppmøtet på årets golfting i Kristiansand. Kun 53 av landets 183 stemmeberettigede klubber stiller opp.

 

Vi har tatt kontakt med klubbene som har valgt å utebli fra golf-Norges øverste myndighet. Av de 30 klubbene som har svart oss, har forklaringen i de fleste tilfellene vært av hensyn til klubbens trange økonomi.

 

Men hva med klubbene som stiller opp? 

 

– I vår klubb har vi alltid ment at det er riktig å være tilstede der viktige spørsmål for idretten vår diskuteres. Det blir nesten som å benytte stemmeretten sin – hvis ikke nytter det ikke å klage på dårlige veier eller slett eldreomsorg, sier daglig leder Ole Jørgen Olsen i Arendal & Omegn Golfklubb.

 

Fra Aust-Agderklubben stiller både styreleder og nestleder, mens Olsen selv deltar som observatør.

 

Leder i Namsos Golfklubb, Håkon Romuld er enig:

 

– Det er der man får nærkontakt med personer av betydning som er engasjert i golfsporten i Norge. I tillegg får man innspill knyttet til utvikling om problemstillinger og muligheter knyttet til egen og andres klubber, sier Romuld.

 

Daglig leder i Groruddalen GK, Arne Giving er klinkende klar:

 

– Dersom du ikke møter opp og gir din mening så her du heller ingen rett til å klage etterpå.

 

(Enig i påstanden? Diskuter i kommentarfeltet under artikkelen!)

 

Størst innflytelse

 

Vi spurte også klubbene om hvem de mener har størst innflytelse i utviklingen av golf-Norge, og her var meningene mer delt. Presidenten alene får noen ”stemmer”, i vår lille enquete, det samme gjør generalsekretæren. 

 

– Et godt samspill mellom presidenten/styret og generalsekretæren/administrasjonen vil være viktigst hvis vi skal oppleve utvikling på sikt, påpeker daglig leder Roar Johansen i Alta Golfklubb.

 

Niels Vik i Oslo Golfklubb fremhever klubbenes eget ansvar.

 

– Jeg tror at det er klubbene, og det arbeidet som gjøres der som har størst innflytelse på utviklingen av  golf-Norge. Kanskje ikke i alle henseende, men i det viktigste, rekruttering til sporten. NGF legger en del føringer på RKS’ene (regionale kompetansesentra) og utviklingen av dem. Dersom dette arbeidet bærer frukter, vil det utvides og RKS’ene vil om noen år fungere som kretser i andre idretter. Her styrer NGF det meste sammen med de seks klubbene som er RKS, skriver Vik.

 

Han har støtte i kollega Harald Helland i Trondheim Golfklubb som også understreker generalsekretærens rolle.
 

– Det er helt klart klubbene selv som har mest innflytelse med utviklingen av golf-Norge, sier Tommy Pettersen Torsvik i Molde GK, som mener en sentral administrasjon aldri kan erstatte arbeidet som blir gjort ute i klubbene.

 

– Det burde være klubbene, men dessverre er det for få som står opp og frem – manglende interesse – og det gjenspeiler også hvem som møter på tinget – da må NGF trå til. NGF gjør veldig mye bra, men når Idretts-Norge (NIF) velger å la «byråkratene» styre utviklingen fremfor de som har idretten, nemlig særforbundene, så blir det helt feil, sier Peder Mørk i Mørk GK.

 

 

Klubbutvikling

 

Hva er det viktigste NGF kan bidra med for å utvikle klubbene?

 

– Fra vårt ståsted her på Vestlandet (Stavanger/Sandnes/Sola) har NGFs satsing innen markedsføring av golf svært liten effekt. For oss hadde det vært vesentlig bedre hvis NGF hadde gitt midler i støtte til regionen for felles markedsføring av golf, sier Emil Aarthun fra Solastranden GK. 

 

Imidlertid mener han NGF vil styrke sin innflytelse hvis NGF jobber mer iherdig inn mot kulturdepartementet når det kommer til fokus på støtte/tilskudd til idretten generelt.

 

Her får han full støtte av flere:

 

– NGF må prioritere arbeidet overfor offentlige myndigheter slik at golfidretten får sin rettmessige del av kulturmidlene. Det er vel ingen andre idretter som er i nærheten av å måtte drifte så kostbare idrettsanlegg om et golfanlegg er med ingen eller minimal offentlig støtte, sier Olsen i Arendal&Omegn GK

 

Kompetanse er et annet stikkord.

 

– NGF må fortsette å hjelpe klubber med sunn klubbdrift og mye fokus på rekruttering, spesielt av de unge, gjennom kurs som daglig leder-utvikling, sier Lars Peter Brovold i Gamle Fredrikstad GK.

 

Håkon Romuld fra Namsos anbefaler utvikling og kursing mer lokalt enn tilfellet er i dag.

 

– Når «alt» skal skje i Oslo er det ikke alltid så enkelt å få det med seg, sier Romuld som gjerne vil ha mer bistand når det gjelder hvordan klubben kan fange unge så tidlig som mulig, og enda mer støtte til opplæring av egne trenere og opplæring av nye spillere.

 

 

Dette sier toppene selv

 

President Finn H. Andreassen:

 

– Klubbene har i utgangspunktet all innflytelse på golf-Norge, og slik skal det være. Det er de som er stemmeberettiget på tinget, og det er de alene som bestemmer hvem som skal styre forbundet. At det dessverre er alt for få som benytter seg av denne muligheten til å være med å bestemme er synd, og noe vi må kikke nærmere på for fremtidige ting.

 

Generalsekretær Tor-Anders Hanssen:

 

– Golf-Norge følger idrettens politiske system som baserer på de samme demokratiske prinsippene som i samfunnet for øvrig. Det politiske forholdet mellom forbund og klubb er tilsvarende forholdet mellom klubb og medlemmet.  Tillit er et sentralt begrep, og klubbene kan velge å sette premissene for, ta et oppgjør med, eller de kan justere NGFs kurs. Så lenge demokratiet fungerer er derfor forbundet å regne som et organ som forvalter de bestemmelser klubbene har gitt på tinget.

 

I tillegg har klubbene gitt forbundet et ansvar for å utvikle, og på slike områder kan nok forbundet lett oppfattes som både bestemmende og utøvende myndighet. Jeg opplever imidlertid at vi lytter til golfklubbenes signaler, det være seg gjennom møteplasser som Golftinget, områdevise samlinger og høringer. Virksomhetsplanen og virksomhetsideen er et veldig tydelig signal om at vi ønsker et samspill.