Norsk Golf baserer sine utsendelser på opplysninger fra Golfbox. Når man ikke mottar Norsk Golf, kan det skyldes flere ting.

Det kan være at opplysningene i Golfbox ikke er korrekte. Det kan være at golfklubben din har gjort en feil i sine systemer – eller det kan skyldes feil i distribusjonen. Her er noen av de vanligste scenarioene vi får spørsmål om:

 

Jeg har flyttet, og ønsker å endre min adresse

Norsk Golf baserer sine utsendelser på opplysninger fra Golfbox. Om du har flyttet, trenger du derfor ikke kontakte oss, men du kan selv gå inn i Golfbox og endre adressen din der, så vil du automatisk få tilsendt Norsk Golf på din nye adresse. Har du problemer med å endre adressen, må du kontakte klubben din – noen klubber har ikke åpnet for at du skal kunne endre dette selv. Vi i Norsk Golf har ingen mulighet til å endre dine opplysninger i Golfbox.

Jeg har registrert riktig adresse adresse i Golfbox, men mottar aldri Norsk Golf

Om du aldri mottar Norsk Golf, er sannsynligheten stor for at klubben din feilaktig har huket av for at du ikke skal motta Norsk Golf. Kontakt klubben din og be dem sjekke om du står oppført med korrekte opplysninger. Hvis feilen ikke ligger hos klubben, ta kontakt med anne@norskgolf.no, så hjelper vi deg videre.

Jeg har registrert riktig adresse adresse i Golfbox, men mottar Norsk Golf kun sporadisk

Norsk Golf distribueres gjennom Helthjem, og leveres sammen med avisene. Helthjem dekker gjennom sitt distribusjonsnett 85 prosent av landets husstander. De stedene som ikke dekkes av Helthjem, får magasinet tilsendt pr post.

Det er avisbudene som distribuerer magasinet, men her ser vi at det det dessverre kan glippe i noen tilfeller. Om opplysningene i Golfbox er korrekte, men du ofte opplever at magasinet uteblir, så sender du en mail til anne@norskgolf.no. Vi  sørger da for at Helthjem følger opp distribusjonen ekstra nøye fremover og at de etterleverer uteblitte utgaver.

Vi er flere golfspillere i samme husstand, og mottar to eller flere magasiner hver gang

Det er sjelden man har behov for mer enn ett eksemplar av Norsk Golf pr husstand – og det er heller ikke meningen at man skal motta mer enn ett magasin på deling. Mottar dere flere eksemplarer, kan dere ta kontakt med klubben deres og be dem krysse av for at bare ett av familiemedlemmene skal motta magasinet i Golfbox. Da vil dere kun motta ett eksemplar. Vi i Norsk Golf har ingen mulighet til å hjelpe dere med dette.

Jeg skal reise bort i en lengre periode, og ønsker ikke å motta magasinet i postkassen / på dørmatta mens jeg er borte

Siden Norsk Golf distribueres med avisbudene, stopper det ikke å komme om du stopper posten eller sier opp avisen. Så lenge du står som mottaker i Golfbox, vil magasinet sendes deg. Du må derfor kontakte klubben din og be dem om at å huke av i Golfbox for at du ikke skal motta Norsk Golf. Når du kommer hjem, må du igjen kontakte klubben og be om at de gjenopptar abonnementet. Vi i Norsk Golf har dessverre ingen mulighet til å hjelpe dere med dette.

Jeg er medlem av en golfklubb og får tilsendt Norsk Golf, men ønsker ikke magasinet

Om du ikke ønsker å motta Norsk Golf, må du ta kontakt med klubben din og be dem krysse av for at du ikke skal motta magasinet i Golfbox. Norsk Golf har ingen mulighet til å hjelpe deg med dette.

Jeg får tilsendt Norsk Golf, men er ikke golfspiller

Beklageligvis mottar noen innimellom Norsk Golf ved en feil. Dette magasinet er mest sannsynlig ment for en tidligere beboer som har glemt å endre adressen sin, eller det er en av dine naboer egentlig skulle hatt magasinet. Magasinene er nå adresserte, og du vil raskt kunne se hvem som er den egentlige mottakeren. Om det ikke er en i din umiddelbare nærhet, som f.eks en nabo, er det fint om du tar kontakt med anne@norskgolf.no og oppgir navnet og adressen som står på plasten magasinet er pakket i, så skal vi sørge for at vedkommende kontaktes slik ar du slipper å motta et magasin du ikke har noen interesse av. 

Om du har andre spørsmål/utfordringer rundt abonnement/distribusjon, er du hjertelig velkommet til å sende en mail til anne@norskgolf.no!