Golf-Norge åpner//

Eierne på Byneset legger om banen, og planlegger Norges lengste golfhull

Nesten hele lørdag var fullbooket da Byneset golfklubb åpnet hovedbanen for medlemmer og gjestespillere. Åpningsdagen var startskuddet for en rekke endringer som skal gjøre Midt-Norges største golfanlegg til «topp 3» i Norge.

Fra lørdag 13. april heter hovedbanen Byneset north, og består av to ni nulls sløyfer.
Publisert Sist oppdatert

Den nye eierkonstellasjonen i Byneset golfsenter AS, både nye og gamle, legger ikke skjul på store ambisjoner i fremtida. Grunnlaget for øke inntektene, medlemsmassen og nasjonalt og internasjonalt renommé, starter nå.

- Vi har bestemt oss for å gjøre om nordbanen til 9+9 hull, sier Reidar Stølan til Norsk golf.

Etter at storaksjonær og styreformann gjennom mange år, Terje Aasen, solgt seg ut og takket av, har nye aksjonærer kommet inn. Som en av de nye eierne, er Reidar Stølen ny styreleder og daglig leder i Byneset golfsenter. I praksis den samme rollen som Aasen har hatt tidligere.

Det er Byneset golfsenter AS som eier og drifter golfanlegget på Spongdal noen få mil sør for Trondheim sentrum. Anlegget består av to golfbaner, en mesterskapsbane med 18 hull og en 9-hullsbane tilpasset nybegynnere. De første hullene på Byneset syd åpnet i 2000, og i 2007 stod både klubbhus og Byneset nord ferdig. Byneset golfklubb er idrettsklubben som er tilknyttet anlegget, og klubben har rundt 1500 medlemmer. Klubben ble stiftet i 1995, og har ansvar for den sportslige aktiviteten. 

LES OGSÅ: Terje har spilt golf i over 60 år, men nå slutter han

Legger om banen

Den nye atten hulls hovedbanen vil bestå av en indre og en ytre sløyfe, der begge sløyfene starter og slutter ved klubbhuset. Stølan forteller til Norsk Golf at han har vært i kontakt med banearkitekt Donald Steel, som har gitt sin velsignelse til omleggingen.

- Index på hullene vil bli endret, men baneslopen forblir som før. Det blir et stykke å gå mellom hull 1 til nye hull 2 og fra nye hull 16 til nye hull 17. Vi jobber med løsninger på dette, men har ikke kommet helt i mål enda, sier Stølan.

Reidar Stølan er daglig leder og styreleder i Byneset golfsenter AS.

Løsningen Stølan og klubben ser etter, er en snarvei over dyrkamark fra greenen på hull 1 til utslaget på hull 2, men det er så langt ikke funnet en løsning med grunneier. Dermed må golferne gå en noe lengre tur langs en nyanlagt gangvei langs fylkesvegen.

- Jeg har god dialog med grunneier, og tenker positivt på det å finne en løsning. Hvis vi finner en løsning vil det føre til et par hundre meter kortere å gå.

En konsekvens av baneomleggingen er dessuten nye navn - internasjonale sådan. 

Nye navn

Byneset syd heter fra nå av Byneset south, mens hovedbanen får navnet Byneset north.

Det er ikke bare på selve banen at det er gjort endringer på Byneset. Etter en prosess som har foregått over ett helt år, er Stølan ansatt som daglig leder i Byneset golfsenter som driver golfanlegget som Byneset golfklubb disponerer.

Rollen er ikke ulik den avtroppende daglig leder og styreleder Terje Aasen har hatt inntil nylig. Det er et drøyt år siden Norsk Golf først skrev om Aasens ønske om å trappe ned arbeidsmengden for å spille mer golf. Stillingen som daglig leder ble lyst ut, og det skal ha kommet inn titalls søknader. Dette endte med at tidligere daglig leder ved Trondheim golfklubb, Terje Skogseth, takket ja til jobben. Kun dager før Skogseth skulle starte, dukket det opp nye opplysninger som førte til at styret valgte å reversere ansettelsen, skriver Byneset golfklubb på egen hjemmeside. Dermed fortsatte Aasen som daglig leder og styreleder inntil han solgte seg helt ut av Byneset golfsenter AS.

Stølan sier til Norsk golf at det har kommet flere bud på anlegget, men at et salg av anlegget er helt uaktuelt nå.

Ny teknologi

Både de gamle eierne som har vært med lenge, og de nye som har kommet til, ønsker å være med på å videreutvikle det Stølan omtaler som et av landets mest veldrevne golfanlegg økonomisk sett.

– Vi ser et behov for å bruke mer penger både på banen, men også det å skape en mer helhetlig golfopplevelse, enten det er for å spille banen eller trene. Det har vi fokus på nå. Det er ambisjoner om å klippe hele sydbanen, med unntak av grenene, med robotklippere, samt drivingrangen. Det er slik teknologi som er fremtiden, før eller siden. Så da tester vi ut, sier han.

- Vil det gjøre folk overflødig i fremtiden?

– Nei, det handler om å jobbe mer med kvalitet på greener, teested og få opp kvaliteten. Vi har ingen planer om å nedbemanne, men heller ikke øke, men ta ut mer kvalitet i det å ta i bruk roboter.

Klubbhuset på Byneset.

Det er allerede iverksatt en rekke tiltak for å gjøre banen bedre, blant annet ansettelsen av greenkeeper Agne Strøm. I 2023 brukte golfsenteret 2,7 millioner kroner på nytt utstyr. I 2024 økes banevedlikeholdet med nesten én million kroner i tillegg til flere millioner kroner på oppgradering av drivingrangen.

– Det blir i tillegg enda mer fokus på greenområder, fairwayer og greener, og vi ønsker å bruke enda mer penger på banen. Men da må vi øke inntektene først.

- Hvordan da?

– Det er jo det som er de store endringene vi gjør i år, med overbygg på drivingrangen med led-lys og trackman med skjermer på rangen, og det å snu banen. Vi trenger også en helt ny golfbilpark og nytt bookingsystem, men det er ikke det viktigste nå.

Investerer for å tjene

Overbygget og trackman-simulatorene koster 4,5 millioner kroner alene.

– Regnestykket er bra hvis man tar det over fem år. Det vil drifte seg selv på grunn av økte inntekter på drivingrangen. Det er en investering for å øke inntekter på treningsfasilitetene, også når det er dårlig vær, sier Stølan.

- Hvordan finansieres dette, er det medlemmene som må betale?

– Det er en kombinasjon av egenkapital, og lån. Trackman har en finansieringsmodell der man leier i fem år, og så overtar man utstyret permanent. En slik løsning gjør at vi kan spre kostnadene over tid. 

- Økes kontingenten?

– Den har gått opp litt i år, men vi har ikke tatt ut den prisstigningen som har vært ellers i samfunnet. Det mener vi ville vært en stor belastning for de som bruker anlegget, men det er ingen tvil om at vi betaler mer i innkjøp for alt vi trenger for å drifte banen. Vi øker også greenfee-en litt.

Det siste leddet i det å tjene penger, er planen om å snu banen, noe det har vært snakket om på Byneset i mange år. Fra lørdag 13. april, ble planen satt ut i live. Golfbox forteller om fulle flighter nærmest fra morgen til kveld.

Baneomlegging

Slik banen har vært, har spillerne slått ut fra hull 1 ved klubbhuset, men det har ikke vært mulig å komme innom klubbhuset etter halvspilt runde, slik mange golfklubber er bygd opp. Dette er én av flere hovedårsaker til omleggingen.

– Alternativet vi går for er en indre og en ytre sløyfe. Da får vi to starthull ved klubbhuset. Dagens hull 1 er den ytre sløyfa, og den indre sløyfa starter fra gamle hull 17 (nå hull 10), sier Stølan.

En konsekvens av omleggingen er to spaserturer mellom hull 1 og 2 samt 16 og 17, på om lag tre hundre meter hver.

– Vi har ønsket å legge en snarvei over åkeren mellom greenen på hull 1 og utslaget på nye hull to, men det får vi ikke til nå. Inntil videre må man gå opp til fylkesvegen, der det blir en liten gangveg. Det blir et lite stykke å gå, men ikke lenger enn på mange andre baner. 

Byneset north.

Dermed blir den nye rekkefølgen som følger, om man sorterer etter gammel hullnummerering. Start på hull 1, videre til 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16. Så starter innrunden på hull 17, og videre til 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 og 18.

– Vi tenker at dette er noe golferne vil sette pris på uansett, selv om det er litt lenger å gå. Da kan man spille ni hull, men det er også fordeler med tanke på vedlikehold. Da kan vi stenge en nihullsløyfe, men bruke de to andre sløyfene. Vi kan bestemme hva som er starthull, og vi kan doble kapasiteten på høsten med to starthull, og vi får folk innom klubbhuset midtveis.

Norges lengste golfhull

Det er i dag Valdres golfklubb som i dag har Norges og Nord-Europas lengste golfhull på 688 meter etter at klubben åpnet et nytt hull 6 (par 6) i 2020 som målte 688. meter. Får Stølan og Byneset som de vil og planlegger, må golfspillere reiste til Midt-Norge for å spille Norges lengste golfhull i fremtiden.

– Vi ønsker å lage en Byneset monster-variant på dagens hull 14 (nye hull 7, journ.anm.). Da slår man ut fra bak greenen på dagens hull 12. Så lager vi fairway nede i dalen, dit man slår ut over greenen på hull 13, sier Stølan.

- Mest som en gimmick da, for dette lar seg vel ikke gjøre permanent med tanke på sikkerhet?

– Det er mest ment som gimmick, ja, og det blir ikke et hull som brukes til hverdags uten at vi har en plan for det. 

- Og hvor langt blir «Byneset monster»?

– Vi tenker rundt 750 meter.

Sikter mot norgestoppen

I det lange løp er målet å gjøre Byneset til et anlegg i norgestoppen.

– Målet er at vi skal være topp 3 eller topp 5 i løpet av de neste fem årene. Lofoten links er noe helt spesielt, men jeg tenker at vi skal være på nivå med Miklagard og Kongsvinger. Målet er at det skal være en bane det skal være stas å komme til og spille på. Da må vi gjøre mange ting på en gang; kvaliteten, treningsfasilitetene, service og tilbud i klubbhus må opp.

– Nå handler det om å øke kvaliteten, så skal vi over i en fase der Byneset blir en golfdestinasjon som folk stopper på, og som gir oss flere besøkende. Vi ønsker å bli et naturlig stoppested når folk kjører nordover på vei til Lofoten links.

Drivingrangen på Byneset skal oppgraderes for millioner, med trackman-simulatorer under tak.

Også Byneset har vokst på golfboomen som følge av Viktor Hovland og koronapandemien, og rundt årsskiftet hadde klubben et medlemstall på 1500. Skulle Stølan og eierne lykkes med satsingen, ligger det i fremtiden trolig et makstak hva antall medlemmer angår.

– V i håper å nærme oss 2000 medlemmer i løpet av året, og kanskje er det et fornuftig tak. Anlegget tåler nok litt mer, i hvert fall med tre nihullssløyfer. Ved å legge om banen, får vi mer fleksibilitet med å kunne sende ut flere folk parallelt fra flere startsteder.

Tror på positiv feedback

Noen av endringene som Stølan og kompani nå iverksetter, har vært diskutert og etterspurt i mange år. Men det er ikke gjennomført noen høring i forkant av endringene som iverksettes og ferdigstilles i disse tider.

– Vi har tatt et valg om at vi skal gjøre dette i år, så får vi heller reversere planene hvis det ikke fungerer. Dette er noe medlemmene har ønsket i lang tid, og vi har ikke sendt det ut på høring. Som et ledd i dette med å bruke mer penger på banevedlikehold, haster det litt å gjøre disse endringene for å øke inntektene. Noen vil sikkert si at det er dumt, mens andre sier det er topp, sier Stølan.

- Hvordan tror du endringene blir mottatt blant medlemmene?

– Det er med dette som ellers i livet, man må prøve og feile litt, og hvis det blir feil så er det så fleksibelt at det bare er å endre tilbake. Det er vanskelig å spørre folk hva man mener om det før vi har prøvd det. Alle jeg har snakket med, har gitt tommel opp. Men det betyr ikke at alle mener det samme.

Powered by Labrador CMS