I oktober i fjor kunne Norsk Golf melde at Miklagard Golf var i gang med en større omlegging av aksje-strukturen. Slik ordningen har vært tidligere, har man i enkelte klubber risikert å bli sittende på en aksje i årevis. Blant dem har vært hos Miklagard.

 

Deres ambisjon har vært at golf skal være basert på frivillighet, og de som har lyst til å melde seg ut skal få lov til det. Under generalforsamlingen på starten av året ble det vedtatt å fjerne den ”evigvarende” betalingsforpliktelsen.

 

Gjeldende fra 1. november 2014 skal aksjonærene få rett til å overlate sine aksjer til Miklagard Golfklubb for null kroner. De som overleverer sine aksjer får en oppsigelsesperiode på to år, og har i dette tidsrommet spillerett på banen.

 

Daglig leder i Miklagard Golf, Tore Waagø er godt fornøyd med hvordan ordningen har blitt tatt i mot.

 

–Foreløpig er det bare syv eller åtte stykker som har nevnt at de kommer til å levere inn sine aksjer. Dette tallet vil øke når vi nærmer oss høsten, og vi regner med at et sted mellom 50 og 100 stykker vil levere inn aksjene, sier Waagø til Norsk Golf.

 

Miklagard har ikke satt noe tak på hvor mange som kan levere inn sine aksjer.

 

 

Stor økning i etterspørselen

 

Risikoen med en innløsningsordning, knytter seg til usikkerheten som skapes omkring videre økonomi og drift. Hvis for mange benytter seg av mulighetene til å melde seg ut, uten tilsvarende inngang av nye spillere, vil banene få økonomiske problemer.

 

– Jeg tror klubbene i distrikt-Norge er mer sårbare enn klubbene i og rundt Oslo. Det er viktig at golferne forstår at hvis ikke klubbene har sikkerhet er det vanskelig for klubben og opprettholde kvaliteten på banen.

 

Miklagard har allerede registrert mye positiv bevegelse i markedet denne sesongen. Waagø tror dette har en sammenheng med den kommende innløsningsordningen.

 

– Vi tror det har gjort noe med markedet da vi gikk ut med denne ordningen. Vi ser det skjer noe i markedet, og det var det som var målet. I fjor hadde vi på denne tiden av året solgt to aksjer. I år har vi solgt 60. Det viser at dette tiltaket er det eneste riktige å gjøre, sier Waagø fornøyd, som peker på at en bane i topp stand og bra vær også skal ha sitt av æren for den økte interessen.

 

 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

 

SAMARBEID: Losby vurderer å innføre exit-ordning fra 2015. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

 

 

Losby kommer etter

 

I tillegg til Miklagard, har Hauger, Hakadal og Haga innført exit-ordninger denne sesongen. Miklagard har samarbeidet tett med Hauger og Losby for å komme frem til en god løsning på aksjeproblematikken.

 

Hauger kjører i år en lignende modell som Miklagard, mens Losby har ventet et år. Losby er ventet å innføre en ny innløsningsordning fra neste år, dog ikke under helt samme modell som Miklagard. Det er foreløpig for tidlig å se hvordan løsningen som skal presenteres for generalforsamlingen blir seende ut.

 

Losby Golfpark fattet vedtak om aksjeexit-ordning i 2012, der klubben har tilbudt seg å overta inntil 50 aksjer i året fra aksjonærer som ønsker å komme ut. LGP har nå overtatt om lag 100 aksjer, og vil i løpet av 2015 sannsynligvis ha nådd taket på 10 prosent av egne aksjer.

 

– Ambisjonen for Losby er at vi skal klare å opprettholde virksomheten og tilbudet til aksjonærer og medlemmer, helst minst på samme nivå som i dag. Vi ønsker å kunne tilby nye spillere fleksibilitet ut over det vi kan i dag, og ønsker ikke å tvinge eksisterende aksjonærer til å betale når de ikke lenger kan eller vil spille på banen. Hvis vi skal få til dette på en økonomisk forsvarlig måte må dette skje over noe tid, sier Per Kristoffersen, daglig leder i Losby.

 

Losby påpeker at suksessfull nyrekruttering vil bli avgjørende for å finne en god løsning som tilbyr fleksibilitet for aksjonærene. Det vurderes også restriksjoner på utleie.

 

Hos Miklagard står restriksjoner på utleie ikke på tapetet med det første.

 

– For øyeblikket står det ikke på agendaen, da det ikke noe stort problem hos oss. I vår medlemsdatabase er det bare rundt ti spillere som leier ut aksjer, forklarer Tore Waagø.

 

Selv om det nå mykes opp i forpliktelsene og aksjene blir lettere å flytte på, er ikke selve verdien på aksjene ventet å øke med det første.

 

– Aksjene på Miklagard står som de fleste andre steder fortsatt i null, og det vil de nok gjøre i noen år fremover. Det er ikke nok golfere i Norge til at de vil få en verdi på en stund. I første omgang har det vært viktig å få bevegelse på dem, og vi håper vi kan være en foregangsklubb for andre klubber med aksjeordninger.

 

– Jeg tror både Miklagard, Hauger og også Losby vil vokse på dette, konkluderer Waagø.