Bakgrunn: Dette er debatten om greenfeeoverenskomsten

70 av de 96 stemmeberettigede representantene stemte mot forslaget om å fjerne greenfeeoverenskomsten.

Det ble i stedet vedtatt å revidere den eksisterende greenfeeoverenskomsten. Den sier fortsatt at alle klubber plikter å akseptere greenfeespill, men med et forenklet og modernisert språk.

Under lørdagens temadag på golftinget fikk begge parter i debatten anledning til å argumentere for sitt standpunkt.

Einar Lohne presenterte NGF-styret sin innstilling, som var å beholde greenfeeoverenskomsten. Han sa at en fjerning av greenfeeoverenskomsten ikke ville være et godt virkemiddel for å imøtekomme prinsippet om at spillere bør være medlem der de bor.

– Mange har allerede inntrykk av at golf er en komplisert sport å komme i gang med. Hvis vi fjerner greenfeeoverenskomsten, er jeg redd det melder seg et spørsmål fra flere golfere om «hvilken klubb er riktig å melde seg inn i for å få tilgang til å spille på alle baner?», spurte Lohne.

Les også: Slik fungerer golftinget

Lohne pekte også på at det kan bli usikkert hva som skjer med antall klubber og antall golfspillere dersom greenfeeoverenskomsten ble fjernet.

– Det skal lite til før vi mister den marginale golferen som bare spiller litt golf, og disse er det mange av i Norge. Vi må la det være en åpning for disse personene. En klubb som blir stengt ut av andre klubber, vil plutselig bli uattraktiv. Hvis dette skjer, frykter vi at mange av disse marginale golferne slutter med golf i stedet for å melde seg inn i en lokal klubb.

Det ble mange reaksjoner i salen da Lohne skisserte et fremtidsscenario der en fjerning av greenfeeoverenskomsten kan føre til at en gruppe mektige klubber kunne samles og «bli enige under et middagsselskap om å utestenge medlemmer fra enkelte klubber».

Et slikt scenario ville for øvrig vært forbudt i henhold til konkurranseloven, og etter en runde med kommentarer fra en rekke fornærmede klubber gikk Lohne tilbake på scenen for å beklage og trekke tilbake uttalelsen.

En prinsippsak

I forkant av golftinget fremmet Atlungstad Golfklubb et forslag om å fjerne greenfeeoverenskomsten – med støtte fra 13 andre klubber.

Styreleder i Atlungstad Golfklubb, Kjell Kringsjå, sa til forsamlingen at greenfeeoverenskomsten ikke har noen funksjon lenger.

– Når bare 14,8 prosent av klubbene tilsluttet NGF svarte på høringsrunden i sommer om hva som skal gjøres med greenfeeoverenskomsten, tyder dette på at dette ikke er noe som er viktig. Jeg tror at hvis du i sommer hadde spurt en hvilken som helst golfspiller om hva greenfeeoverenskomsten er, hadde de ikke hatt en anelse om hva den var.

Kringsjå pekte på at greenfeeoverenskomsten er særnorsk, og at ingen andre land i dag har en lignende ordning.

Når bare 14,8 prosent av klubbene tilsluttet NGF svarte på høringsrunden i sommer om hva som skal gjøres med greenfeeoverenskomsten, tyder dette på at dette ikke er noe som er viktig.

– Det er ikke greenfeeoverenskomst eller ikke som kommer til å bestemme hvor mange golfere det blir i Norge i fremtiden. Det spilles mye på usikkerheten som kan oppstå ved å fjerne den, men Golfbox er i dag et utmerket verktøy til å regulere når andre spillere enn klubbens egne medlemmer kan få tilgang til å spille på anleggene. Når du bestiller starttid på nett, får du svar med en gang på når det er ledig for gjestespill. Den usikkerheten som NGF snakker om, er å dra opp et stort spøkelse som ikke finnes. Når greenfeeoverenskomsten ikke har noen praktisk betydning, så er det ingen grunn til å beholde den, sa Kringsjå.

Han sa at forslaget om å fjerne greenfeeoverenskomsten ikke handlet om å utestenge spillere, men at det var en prinsippsak.

– Jeg er sterkt uenig i NGF sin frykt om at antall golfspillere vil gå ned hvis greenfeeoverenskomsten fjernes. Alle golfklubber ønsker greenfeeinntekter velkommen, og det er ingen som kommer til å stenge noen ute. Det er markedskreftene som rår. Vi er mer opptatt av prinsippet. Klubbene drives i dag som små og mellomstore bedrifter. Det må være opp til hver enkelt klubb hvordan de skal styre sin egen økonomi. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Søndag ble det vedtatt at greenfeeoverenskomsten beholdes. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

Ønsker å gå videre

Etter innleggene fra Lohne og Kringsjå ble det åpnet for en runde med kommentarer og spørsmål fra klubbene i salen.

Einar Evensen i Skjeberg GK benyttet anledningen til å si at han slet med å forstå det store engasjementet i en sak som sannsynligvis ikke kommer til å bety mye for Golf-Norges fremtid. 

– Svarprosenten i høringsrunden tyder på at dette egentlig er en bestemmelse som ikke betyr så mye, sa han.

En rekke av klubblederne som Norsk Golf pratet med i løpet av helgen, uttrykte det samme.

– Diskusjonen om greenfeeoverenskomsten er blåst opp til å være en viktigere sak enn den egentlig er. Jeg sover godt uansett om den blir beholdt eller fjernet, sa en daglig leder til Norsk Golf, som tilhørte en av klubbene som støttet å fjerne greenfeeoverenskomsten.

– Vi kommer til å stemme for å beholde den, men for oss har det egentlig ingen betydning om den fjernes heller. Greenfeeoverenskomsten er en teknikalitet som nesten ingen golfere egentlig kjenner til, sier en annen daglig leder.

Arne Giving, leder for GAF (Norsk Golfadministrasjonsforening), sa han håper Golf-Norge nå kan legge diskusjonen bak seg:

– Jeg synes det er trist at Golf-Norge tror at det er greenfeeoverenskomsten som er det viktigste som vi skal snakke om på golftinget i helgen. Selv om jeg ikke ser noe behov for å beholde den, har Golf-Norge langt viktigere saker å diskutere enn denne. Det er over 80 klubber på tinget her i år, flere enn på lenge. Forhåpentligvis kan denne saken bringe med seg noe godt, nemlig et økt engasjement for hvordan vi skal utvikle Golf-Norge sammen videre.

En fjerning av greenfeeoverenskomsten handler ikke om at man skal forsøke å ta knekken på de såkalte postkasseklubbene. Hadde vi ønsket det, kunne alle klubber bare tilbudt medlemskap til 500 kroner

Åge Erichsen er daglig leder i Moss & Rygge Golfklubb, som var en av klubbene som opprinnelig foreslo å revidere greenfeeoverenskomsten for to år siden. Han sier diskusjonen «har gått helt av skaftet».

– Utgangspunktet for forslaget den gang var å se på muligheten til å ha et medlemstak per bane, som et ledd i at flere vil melde seg inn i klubber nærmere der de bor. Vi fant raskt ut at det ikke var juridisk mulig å regulere antall medlemmer i en klubb, og da var vårt forslag borte – men man fortsatte likevel å diskutere greenfeeoverenskomsten. Ingen klubber kommer til å takke nei til en gjestespiller. Ingen! 

– En fjerning av greenfeeoverenskomsten handler ikke om at man skal forsøke å ta knekken på de såkalte postkasseklubbene. Hadde vi ønsket det, kunne alle klubber bare tilbudt medlemskap til 500 kroner. Men vi er ikke ute etter dette. Vi ønsker flere medlemmer der du bor, sa Erichsen.

Ingen av de 30-talls klubbene Norsk Golf var i kontakt med før golftinget, sa at de kommer til å nekte medlemmer fra enkelte klubber tilgang til deres bane. 

Golfpresidenten: – Et spørsmål om verdier

Selv om en rekke klubber sa at greenfeeoverenskomsten ikke har noen betydning for dem, sa Kent Tryggestad i Nordfjord Golfklubb at han var bekymret for konsekvensene av en fjerning. Klubben har i dag en høy andel fjernmedlemmer.

– Vi har et medlemstall på 250. Ikke alle bor på Nordfjordeid, og mange av disse bor i Oslo og Bergen. Og vi er avhengig av disse 250. Det viktigste for oss er at våre medlemmer vet at de kan spille golf der de ønsker. Vi ser på forslaget om å fjerne greenfeeoverenskomsten som en skjult agenda for å bli kvitt klubber som oss.

Golfpresident Marit Wiig sa greenfeeoverenskomst-saken til syvende og sist er et spørsmål om verdier.

– Golf-Norge er et fellesskap. Når vi har en greenfeeoverenskomst, så vet alle medlemmer at de kan få lov til å spille på alle medlemsbaner uten usikkerhet. Det hele koker ned til om vi skal åpne for muligheten at en klubb kan nekte noen å spille på sin bane fordi de er medlem av en gitt klubb. Det er årsaken til at jeg går inn for at vi beholder den, sa Wiig.