Skrevet av: Peter Bjerkeseth, Haga GK

Lee bommer en fire meters putt og får en 40 centimeter lang returputt. Hennes erfarne medspiller roper: ”ikke ta opp ballen!”. Lee ignorer hennes råd og tar opp ballen. Motspillerne har ikke gitt beskjed om at hun kan gjøre det. Alle spillere på dette nivået og også amatører, vet at i match har du ikke anledning til å ta for gitt at putten er gitt, dersom du ikke har fått aksept eller beskjed fra motspiller. 

(Bakgrunn: Kritikken haglet mot Tutta etter regelkontrovers)

Lee har fått to advarsler for ikke å ha fulgt denne regelen dagen før.

Alle golfere vet at man kan bomme på en 40 centimeters putt. Mange store turneringer og majors er tapt fordi en spiller bommer på denne type putt under press.

Tutta er lojal mot regelen og forteller dommeren at de ikke hadde gitt putten.

Lee blir lei seg og gråter. Hennes følelsesmessige reaksjoner fører til at hun får nesten alles sympati og hele verden går av hengslene og fordømmer Tuttas håndtering.

USAs lagledelse går av hengslene, selv om de selv har praktisert det samme som Tutta ved mange anledninger tidligere. Den uproffe europeiske lagledelsen vil ha Tutta til å snu. ”Eksperter”, journalister, kjendiser og menigmann raser på sosiale medier. De sammenlikner Tutta med Costa, en fotballspiller som bryter reglene under hver kamp og går til fysisk angrep på motspillere.

Programledere på TV er resten av dagen mer opptatt av Tuttas håndtering og å få bekreftelse på at den var feil, enn å fokusere på det som foregår på banen.

Pressen ”korsfester” Tutta gjennom dagen og dagen etterpå.

Det er Tutta mot 99 prosent av resten av verden.

Hvorfor? Fordi verden er styrt av følelser og en lemfeldig holdning over for de kjøreregler som spillerne selv var blitt enige om i forkant av Solheim Cup og som er helt vanlige regler for amatører og proffe.

Tutta som var tro mot reglene blir sviktet av de fleste.

Hun praktiserte det som er vanlig i Ryder Cup, Solheim Cup og alle andre machkonkurranser. Men på grunn av Lees følelsemessige reaksjoner fikk Lee all sympati.

Lee sviktet golfens regler. Tutta gjorde det ikke. Lee fikk all sympati, Tutta skulle i skammekroken!

Hvor er profesjonaliteten? For et svik over for Tutta.

Presset blir for stort og Tutta går på tvers av egne verdier og beklager at hun fulgte reglene.

Golfverden svikter golfens sjel og Tutta.