Hauger Golfbane AS vil fra 1. oktober 2014 tilby en permanent exit ordning for de som ønsker.

 

– Vi håper dette vil være et tydelig signal på at vi ønsker å legge forholdene til rette for å få tilbake interessen for golfbanens aksjer blant nye potensielle medlemmer. Med dette har vi fjernet det siste hinderet som har gjort at de som ønsker aksje hos oss har vegret seg sier Tore Danielsen, styreleder i Hauger Golfbane AS i en pressemelding.

 

Norsk Golf kunne i fjor avsløre at Miklagard Golf jobber med å endre aksjonærforpliktelsene. 

 

Les også: Vil legge om aksjestrukturen

 

I likhet med forslaget til Miklagard vil også Hauger innføre en oppsigelsestid på 2 år med spillerettigheter på Hauger Golfbane. Etter oppsigelsesperioden tar Klubben tilbake aksjen for kr. 0.-

 

– Forslaget ble lagt frem for generalforsamlingen nå i februar og ble vedtatt. Vi håper at dette resulterer i at interessen for aksjene i Hauger vil stige, en 2 års oppsigelsesperiode er overkommelig for de aller fleste. Forhåpentlig vil også dette bidra til at de som vil raskt ut også vil kunne lettere selge aksjene privat» avslutter Bent Lundborg i pressemeldingen.

 

NGF har vært positive til arbeidet som gjøres ute i norske klubber om å legge om aksjestrukturen.

 

– Å bygge et golfanlegg er svært kostbart, og uten vesentlig støtte fra det offentlige har opprettelsen av et baneselskap med dertil tilhørende aksjer vært en nødvendig måte å finansiere byggingen og til dels driftingen av golfanlegg på, sier Hanssen til Norsk Golf, og fortsetter.

– Når det er sagt er det er ikke bra for golfens rennommé at personer som ønsker å spille golf ikke våger å kjøpe en aksje fordi de er redd for fremtidige forpliktelser. Derfor håper jeg omleggingen markerer et veiskille for golf-Norge. Miklagard kan fort bli en foregangsvirksomhet som vil gjøre det mer attraktivt å bli medlem i golfklubber, sa generalsekretær Tor-Anders Hanssen til Norsk Golf i fjor høst.