Hun starter i stillingen 1. april, og overtar etter Tom Erik Andersen som imidlertid fortsatt vil være knyttet til redaksjonen.

Norsk Golf er en felles satsing for Norges Golfforbund og SPORTMEDIA. Med et opplag på nesten 80 000, og åtte årlige utgivelser, er det et av landets desidert største idrettsblader. Nettstedet www.norskgolf.no har også et stadig stigende besøk.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt. Magasinet Norsk Golf har lenge vært et meget leseverdig magasin, og det finnes mange spennende muligheter på nett. Golfidretten fortjener virkelig slike produkter, sier Moe Krohn, som de siste årene selv har blitt aktiv spiller – i likhet med resten av familien. Medlemskapet ligger i Asker Golfklubb.

Moe Krohn er utdannet sivilingeniør ved NTH i Trondheim, men har i størstedelen av sitt yrkesmessige liv arbeidet med media og informasjon. Blant annet som fagredaktør i Teknisk Presse, informasjonsdirektør ved Teknologisk institutt, 11 år som redaktør i bladet Snø og Ski i Skiforeningen og som markedssjef i Norges Røde Kors.

Interessene er mange. Utenom golf, kanskje aller mest langrenn. Moe Krohn har bl.a. gått på ski over Grønland, og på Antarktis. Hun har vært styremedlem i Norske Spor (www.skiingnorway.com) og Ridderrennets Venner. SPORTMEDIA og Norges Golfforbund har samarbeidet siden høsten 2009.

– Vi er stolte over å knytte til oss Kristin som ny redaktør for en spennende satsing framover, sier Erik Unaas, ansvarlig redaktør i SPORTMEDIA.

Det er 26 ansatte ved selskapets hovedkontor i Askim, og spesielt produktsjef Hanne Nordanger, designer Tore Afdal og adm. direktør Anne-Grethe Kolstad er tungt inne i golf-samarbeidet.

I tillegg til Norges Golfforbund, arbeider SPORTMEDIA med mange av de sentrale aktørene i norsk idrett. Som Kulturdepartementet, Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Fri-idrettsforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Bilsportforbund og Birkebeiner-selskapene. Totalt utgjør dette rundt 100 trykte utgivelser i året, og et samlet opplag på over en halv million.