Lofoten Links er Golf-Norges fremste turistmagnet, og folk reiser fra hele verden for å spille den unike linksbanen.

Per dags dato er de nærmeste flyplassene til golfbanen Leknes Lufthavn og Svolvær Lufthavn, og der er det store begrensninger på hvor mange golfbager det er plass til i de små Widerøe-flyene.

I 2012 lanserte Avinor en mulig felles flyplass på Gimsøy til erstatning for flyplassene på Leknes og i Svolvær. Året etter iverksatte Avinor målinger på Gimsøy, for å undersøke om det er mulig å bygge en stor lufthavn der.

Rapporten var ventet i fjor sommer, men Avinor valgte å bruke lengre tid på målingene. Forrige uke kom konklusjonen på at Gimsøy ikke egner seg som lokasjon for storflyplass. Det skriver Lofotposten. 

Årsaken er blant annet sterk sidevind og lavt skydekke.

– Funnene viser at effekten av stabil sidevind reduseres ved å anlegge rullebanen mer i flukt med vinden. Dersom man benytter kriterier for sidevind i samsvar med flyselskapenes praksis, vil samme effekt oppnås. Gimsøy vil imidlertid ha større utfordring med turbulens enn lufthavnene ved Leknes, Svolvær, Tromsø og Hammerfest, skriver Avinor i en pressemelding.

Lofotenposten skriver at Avinor nå skal utrede alternative løsninger for Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Dette prosjektet skal ferdigstilles våren 2019. Det skal blant annet vurderes om det er mulig å forlenge rullebanene på eksisterende flyplasser.

Frode Hov, daglig leder ved Lofoten Links, har tidligere uttalt til Norsk Golf at en flyplass hadde betydd mye for turistnæringen i regionen.

– Klarer vi å få trafikk hele året, kan vi ansette folk på helårsbasis i reiselivsnæringen. Vi kan sette mange mennesker i arbeid, sa Hov til Norsk Golf i 2014.

Han beskriver det som «en trist dag» etter at Avinor konkluderte med at Gimsøy ikke egner seg til storflyplass. (Facebook-innlegget under er gjengitt med tillatelse fra Hov.)

 

Hov er nettopp hjemme fra IGTM (International Golf Travel Marked) på Mallorca, golfreiselivsbransjens største møteplass i Europa. Han kan fortelle om stor interesse for den norske golf-perlen.

– Totalt hadde jeg opp mot 60 møter med turoperatører som ønsker å selge golftur til Lofoten og Norge. Hele denne og neste uke er satt av til å følge opp alle henvendelsene fra messe. Det er hyggelig, sier Hov til Norsk Golf.