– Vi vil takke Jon Karlsen for den jobben han har gjort for NGF. Under Jons ledelse har vi hatt sterk sportslig fremgang, samt at vi har tatt gode steg på veien mot å bygge en toppidrettskultur i norsk golf, sier Tor-Anders Hanssen i en pressemelding.

– Jon har hatt et brennende engasjement for golfidretten, og har bidratt til å skaffe NGF ulike avtaler som sikrer rammebetingelser for vår videre sportslige satsning, Når vi nå likevel velger å skille lag, er det fordi vi har sett behov for å endre retningen på vår toppidretts- og talentutviklingssatsning, konstaterer generalsekretæren.

Jon Karlsen sier han er takknemlig for muligheten han har hatt til å jobbe med å utvikle norsk elitegolf de siste årene, men var uenig med NGF i nye kursen som NGF har staket ut Team Norway-satsingen.

– Jeg er takknemlig for muligheten jeg har hatt til å jobbe med å utvikle norsk elitegolf de siste årene. I samarbeid med herlige spillere og dyktige kollegaer har vi tatt lange steg på veien mot å få etablert flere norske spillere på høyt internasjonalt nivå. Til tross for at jeg er uenig i prioriteringene i NGF sin nye satsning, har jeg sterk tro på videre norske sportslige fremganger under ledelse av Rickard Lindberg, som er en dyktig og erfaren coach jeg har jobbet tett sammen med i mange år, sier Karlsen

Ifølge pressemeldingen er begge parter er fornøyd med å ha inngått en avtale som gjør at de skilles som venner.

Les også: NGF gjør store endringer i toppidrettssatsingen

Rickard Lindberg overtok som Team Norway-sjef i fjor høst etter at Norges Golfforbund har evaluert toppidrettssatsingen over en lengre periode.

I november varslet NGF store endringer i toppidrettssatsingen, hvor de sammen med Lindberg ønsker å skape en kulturendring i den norske toppidrettssatsingen. De har satt i gang til dels store endringer for å få til et tettere samarbeid med golfklubbene.

Mens NGF frem til nå har operert med uttak til proff-, amatør- og talentutviklingslag, ønsker forbundet i stedet å ta ut representasjonsspillere til internasjonale mesterskap, turneringer og treningssamlinger basert på tydelige og forhåndsdefinerte kriterier.

For de profesjonelle spillerne vil Team Norway Golf bli en mer åpen satsing der flere spillere vil få tilbud om samlinger og oppfølging. Forutsetningen er at utøvere legger ned den jobben som kreves for å kunne hevde seg internasjonalt. I stedet for å ha et «fast» lag, vil NGF gjøre fortløpende uttak til hver treningsleir.

– Et uttak til Team Norway skal ikke være en falsk trygghet for de som klarer å komme med på laget ved sesongstart, uttalte Lindberg da han ble ansatt.

Det er også varslet flere endringer i rollene til de ansatte i Team Norway, som i større grad skal fungere som coacher med helhetsansvar for spillerne i stedet for være detaljfokuserte tekniske trenere. I tillegg skal det legges til rette for at lokale klubbmiljøer skal ta enda større del i utviklingen av spillerne.

Nylig takket to av Team Norways beste spillere, Espen Kofstad og Aksel K. Olsen, nei til å være med på Team Norway videre for å satse på egen hånd med sine egne støtteapparat. Marianne Skarpnord, som før har stått på utsiden, er på sin side tilbake i «varmen» igjen.

Les også: Kofstad og Olsen takker nei til plass i «nye» Team Norway