Det skriver Drammens Tidende (saken krever innlogging).

Baneselskapet Drammen Golfbane AS har slitt kraftig økonomisk i lengre tid. De to siste årene har underskuddet i aksjeselskapet vært på snaue én million kroner i året, og 10. september i fjor måtte de til slutt begjære oppbud.

Til tross for konkursen tillot klubben fortsatt spill på banen, og klubbens medlemmer kunne dermed nyte den siste resten av golfsesongen – mens vedlikehold av banen skjedde på dugnad. Parallelt foregikk det forhandlinger for å avgjøre hva som skulle bli klubbens fremtid.

I slutten av oktober ble det endelig klart at golfklubben og baneselskapet hadde signert en avtale som redder golfbanen. Klubben avtalte med panthaver DNB om å overta konkursboet for én million kroner, og klubben inngikk ny avtale med grunneier om leie. De jobber også for å få kommunal garanti for å kunne ta opp lån i Kommunalbanken fra neste år.

– Golfbanen skal nå drives som en del av golfklubben. VI vurderte å starte eget aksjeselskap, men da kunne vi risikere å miste momskompensasjon og mulighet for kommunal garanti, sier Kjell Winge, som har ledet arbeidet med å redde golfbanen, til Drammens Tidende.

Klubben har inngått avtale med Asker Golfklubb om leie av deres head greenkeeper, og de har gjort nødvendige oppgraderinger av maskinparken.

Winge forteller til DT at driften av golfbanen er budsjettert til cirka fem millioner kroner i 2019, der fire millioner skal komme fra medlemmers årsavgifter. Klubben har valgt å beholde sin årsavgift på 7 500 kroner enn så lenge.

Til tross for at klubben mistet flere medlemmer etter konkursen, er Winge optimist med tanke på veien fremover.

– Dette blir ikke lett, men vi har ståltro – eller jerntro – på at vi skal klare dette, konstaterer han overfor Drammens Tidende.