Før sesongstart 2017 annonserte Norges Golfforbund (NGF) at utøvere må ha gjennomført Antidoping Norges «Ren Utøver»-program innen sesongslutt for å få beholde sammenlagtresultatet (Order of Merit/OoM) på Garmin Norgescup og Srixon Tour (eldste klasse).

Etter å ha evaluert årets sesong lar NGF likevel utøvere som ikke gjennomførte «Ren utøver» innen tidsfristen få beholde OoM for 2107.

Årsaken til at NGF reverserer bestemmelsen, er at et stort antall utøvere ikke gjennomførte «Ren Utøver»-programmet innen tidsfristen. Av de som ikke gjennomførte, ville kun utøvere som ikke ville kommet med via andre kategorier (for eksempel handicap), blitt berørt av bestemmelsen. Man kan således argumentere for at ordningen ville fått ulikt utfall for den samme forseelsen.

Absolutt krav for å starte 2018

Samtidig strammer NGF inn kravet for 2018, noe som innebærer at ingen utøvere får starte på Gamin Norgescup eller Srixon Tour (eldste klasse) uten på forhånd å ha gjennomført «Ren Utøver»-program.

– Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. En ren idrett uten doping og juks skal være en selvfølge, også for oss i golfen. Derfor innfører vi et ufravikelig krav om at alle som skal spille turneringer på elitenivå i fremtiden, skal ha gjennomført e-læringsprogrammet til Antidoping Norge, sier Idrettssjef Øyvind Rojahn

Programmet er nettbasert, og tar ca 30 minutter å gjennomføre https://antidoping.no/ren-idrett/ren-utover/.

I NGFs administrasjon og styret har alle gjennomført programmet som et ledd i sertifiseringen «Rent Særforbund».