Tekst: Jan Wold, varamedlem, styret i Drøbak Golfklubb

Bare i Japan legges det ned en bane per uke. Ja, det er et skremmende stort antall baner som legges ned over hele verden, og Japan spør seg selv hva som er årsaken til dette.

Svaret ser ut for å være det samme overalt; den yrkesaktive delen av befolkningen har ikke anledning til å bruke så mange timer på en fritidssyssel, som du minst bør spille en til to ganger per uke, for å få noe ut av idretten. 

Det er også en kjensgjerning at mange klubber og anlegg sliter med vanskelig økonomi. Synkende antall medlemmer fører til mindre interesse fra sponsorene, medlemskontingenten daler og man er inne i en negativ spiral.

I vår klubb, Drøbak Golfklubb, er det cirka 1600 medlemmer. Av disse er cirka 25 prosent passive, det vil si at de de ikke spiller i det hele tatt. De neste 25 prosent spiller ikke mer enn ti runder per år, og da står vi igjen med en spillegruppe av pensjonister, barn, ungdom og de som spiller under mottoet Golf Grønn Glede. Denne kategorien har god tid, men jeg tviler på at de vil bli spesielt glad, dersom klubbene øker kontingenten drastisk, noe som kanskje må til for å få balanse i regnskapene.

Hva kan man så gjøre for å øke medlemsmassen og senke utgiftene? Det første man bør gjøre er å avskaffe systemtet med aksjer og andelspapirer. Ved å gjøre dette vil nye medlemmer kun være ansvarlig økonomisk for det året man betaler for. Dette tror jeg vil øke interessen noe, men det er kanskje på driftsutgiftene man har mest å hente. 

Mitt forslag er derfor noe spenstig, men jeg tror at de fleste banene bør bygges om til 12-hullsbaner.

Dette mener jeg vil senke driftsutgiften med cirka 40 prosent. Mindre til lønninger, baneleie og maskinpark. Flere anlegg kan gå sammen om å eie og drifte maskinparken, det er mange av maskinene som ikke brukes dagelig og kan lett fraktes mellom tre-fire klubber. Den neste gevinsten man får, er jo at det da også vil ta mye kortere tid å gå en runde. Er det ikke akkurat dette som er kjernen til den sviktende interessen?

For å få til forandringer må man være offensiv og tenke nytt. Norge som idrettsnasjon har hatt problemer med dette før. La oss nå se om golfsporten tør å tenke nytt før det er for seint. Kanskje bør klubbene også reorganiseres.

Lykke til!