Les historien om initiativet og dagen på golfbanen her