Det melder vestbyavis.no

 

Prosjektet vil resultere i et nytt, klubbhus, ny gang- og sykkelvei ned til banen, og klubben har også jobbet lenge med å få på plass leiligheter.

 

Det var klubbens daglige leder, Tor Gundersen som førstkom med gladmeldingen på klubbens Facebook-side. Han skriver:

 

«Alle vesentlige hindringer er ryddet av veien og vi kan endelig komme et skritt videre. Vi har jobbet med prosjektet i 2 år allerede, og har hatt god politisk støtte hele veien. Soon Golfklubb er svært glad for denne støtten fra politikerne i Vestby. Kommunestyrevedtaket som ble fattet med stemmene fra Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV er i realiteten en støtte til det frivillige arbeidet som drives av Soon Golfklubb. Også de få kommunestyrerepresentantene som stemte mot reguleringsplanen berømmet i sine innlegg det arbeid som legges ned på Soon Golfbane.

 

Prosjektet vil resultere i et nytt og hensiktsmessig klubbhus. Nytt klubbhus samt ny gang- og sykkelvei fra Kolåskrysset og ned til banen vil gi anlegget et betydelig løft framover. Dette er et viktig bidrag på veien fram til et fullført golfbaneanlegg med 18- hulls hovedbane. Styret i klubben håper dette løftet vil inspirere til økt aktivitet og ny rekruttering og på denne måten sikre det økonomiske grunnlaget for å fullføre utbyggingen av Soon Golfbane»