Prosjektet  «Veien til golf for utviklingshemmede» handler om  nybegynneropplæring i golf, og etablering av treningsgrupper for utviklingshemmede.

 

– Dette er et treårig prosjekt med en todelt målsetting. Første del av prosjektet dreier seg om å tilrettelegge NGFs nybegynneropplæring Veien til Golf, og presentere en modell for nybegynneropplæring tilrettelagt for utviklingshemmede. Den andre delen er å etablere treningsgrupper for utviklingshemmede i seks golfklubber, forteller inkluderingskonsulent Gøril Hansen.

 

I løpet av prosjektets første år skal det etableres aktivitet i tre klubber. Målgruppen er utviklingshemmede som ønsker å spille golf, primært barn og unge. I løpet av prosjektperioden ønsker golfforbundet å nå ca. 45 personer i målgruppen.

 

Det andre prosjektet er rettet mot funksjonshemmede  og kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene. Dette er et toårig prosjekt hvor målsettingen er å tilrettelegge Trener 1-utdanningen og kompetanseheving i klubbene når det gjelder tilrettelagt golf.

 

Vanligvis gjennomføres Trener 1 i løpet av en sesong, men vi ønsker i dette prosjektet å bruke to sesonger på å gjennomføre kurset (en kurshelg i 2014 og en i 2015.) Målgruppen er  frivillige trenere i klubber som tilrettelegger golf for personer med nedsatt funksjonsevne, og dette vil i stor grad rette seg mot frivillige trenere i Golf Grønn Glede-klubbene.