Bachelorutdanningen i golf ved Høgskolen i Innlandet har utdannet et tyvetalls proer siden oppstarten av studieprogrammet i 2013. 

Golftrenerutdanningen som tilbys i Norge, har vært unik på verdensbasis: På slutten av den treårige utdanningen sitter studenten igjen med en bachelorgrad i idrettsvitenskap, i kombinasjon med en PGA Club Professional-eksamen og en trener 1-3-opplæring fra Norges Golfforbund.

De siste par årene har imidlertid søkertallene til utdanningen vært stabilt synkende. Etter å ha gjennomført en omfattende kartleggingsundersøkelse med 15 000 e-poster sendt ut til alle medlemmer mellom 15 og 35 år, collegespillere og profesjonelle spillere, samt intervjuer med tidligere collegespillere og elever på videregående skole, var det en klar fellesnevner i tilbakemeldingene NGF og PGA Norway fikk:

Mange kunne tenke seg å bli golftrener, men langt færre har ønske eller mulighet til å flytte til å gå tilbake til skolebenken som fulltidsstudent. 

Nå kommer endringene.

(Artikkelen fortsetter under)

Det første kullet av bachelorstudenter var ferdig i 2017. (Foto: Høgskolen i Innlandet)

PGA-tittelen blir todelt

– Behovet for golftrenere i Norge er stort. Undersøkelser viser at spillere som klarer å komme seg under 26 i handicap, sannsynligvis blir værende i golfen livet ut. Vi vet at klubbens pro spiller en veldig viktig rolle i arbeidet med å skape flere og bedre golfere i klubbene, forteller Vegard Andreas Haugen, trenerutviklingsansvarlig i NGF, til Norsk Golf.

Vegard Andreas Haugen, trenerutviklingsansvarlig i NGF.

– Og behovet har ikke akkurat blitt noe mindre etter fjoråret, hvor medlemsmassen økte med over 16 prosent, og veldig mange av dem er barn og unge.

NGF og PGA har nå lagt til rette for at det blir flere veier å gå dersom man ønsker å bli golftrener. Utdanningen deles opp i to PGA-kategorier: «PGA Professional» og «PGA Coach».

PGA Professional er det samme som tidligere og inkluderer en bachelor i idrettsspessialisering i trenerrollen på Høgskolen i Innlandet, samt trenerløypa til NIF. Studiet gir 180 studiepoeng og er dekket av Lånekassen.

Den nye tittelen «PGA Coach» er på sin side for dem som ikke har mulighet eller ønske om å ta bachelorgraden. Disse kan gjennomføre trener 1 til og med trener 3 og få tittelen «PGA Coach». 

De som har allerede tatt eller er under Trener 3-utdanningen, vil få tilbud i 2022 om en tilleggssamling der de resterende læringsmålene og kravene vil kunne gjennomføres hvis de ønsker en PGA Coach-tittel.

– Dette er ikke en svekkelse, men en styrking av vårt utdanningsprogram. Dette er store endringer, men de kommer ikke ut av det blå. Dette har vært i vår planlegging helt siden vi startet opp studiet i 2013, forteller Trond Baardseng, president i PGA of Norway.

Dette har vært i vår planlegging helt siden vi startet opp studiet i 2013.

Trond Baardseng, PGA of Norway

– Den nye modellen understøtter alt som NGF og PGA arbeider med. En desentralisert utdanning vil bidra til at flere nå vil ha mulighet til å bli golftrener. 

Vegard Andreas Haugen tror det reviderte tilbudet vil bli spesielt godt tatt imot blant proffspillere som nå ønsker å undervise, og tidligere collegespillere som allerede har en utdanning fra før, men som ikke vil starte på en ny bachelorgrad. I tillegg har mange ildsjeler i Golf-Norge i løpet av de siste årene fullført trener-1- og 2-utdanningen for å fungere som ressurspersoner i sine klubber. De mest ivrige av disse kan nå fortsette på trenerløypa for å få en PGA-tittel. 

– Golf-Norge trenger håndverkere i tillegg til akademikere, konstaterer Haugen.

– Vi har også veldig stort behov for flere kvinnelige trenere. Vi tror den nye måten vi legger opp utdanningsløpet på, kan stimulere flere kvinner til å søke, legger Baardseng til. 

(Artikkelen fortsetter under)

Omlag tre fjerdedeler av medlemsmassen i Golf-Norge er menn, og i treneryrket er kjønnsubalansen enda større. NGF og PGA of Norway håper nå flere kvinner ser muligheten til å ta trenerutdanning. (Foto: NGF)

Kursene i trenerløypa vil være samlingsbaserte og gjennomføres av PGA-utdannede trenere, ansatte i Norges Golfforbund og ressurspersoner fra Høgskolen i Innlandet.

For å bli «PGA Coach» er det et krav om at man gjennomfører både trener 1, 2 og 3-kurset. Det innebærer at heller ikke profesjonelle spillere kan hoppe inn på et høyere kursnivå og få en snarvei til coach-tittelen.

Trener 1 er første nivå i trenerløypa og er starten for alle som ønsker å påbegynne en trenerutdanning. Her er fokus på innlæring og deltakelse, og man bygger opp en grunnleggende kunnskap om norsk idrett.

I Trener 2 er målet «å ivareta utøverens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø og opparbeide en helhetlig forståelse av treningsprosessen».

Utdannede trenere er den aller viktigste ressursen klubbene har for å skape mer aktivitet.

Ved gjennomført trener 3-kurs skal treneren også være i stand til «å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere». Denne tittelen kvalifiserer til å være trener for alle typer golfspillere.

Bachelorgraden i spesialisering i trenerrollen er rettet mot dem som ønsker en enda bredere og dypere utdanning enn NIFs trenerløype.

– Viktig ressurs

Alumnene ved Høgskolen i Innlandet har vært attraktive på arbeidsmarkedet i Golf-Norge, og i tillegg til å jobbe som golftrener har utdanningen kvalifisert studentene til oppgaver som trenerutvikler, idrettskonsulent, idrettspedagog, koordinator og sportslig og daglig leder.

Trond Baardseng sier det blir en viktig jobb for PGA of Norway og NGF i tiden fremover å få golfklubbene til å innse viktigheten av å ha fast ansatte proer.

– De beste ressursene vi kan gi golfklubbene, er utdannede trenere. Situasjonen i dag er dessverre slik at mange ikke ser behovet eller mener de ikke har økonomisk mulighet til å ansette. Det tror jeg er dumt på sikt.

– Utdannede trenere er den aller viktigste ressursen klubbene har for å skape mer aktivitet.