NGFs forsterkede Team Norway-satsning stiller større krav til utøverne som går på videregående skole. Samarbeidet med WANG skal sikre god faglig oppfølging, også mens utøverne er på treningssamlinger. 

Avtalen ble signert forrige uke. 

– I 2015 jobbet NGF aktivt for å få inn friske midler til en toppidretten. Det har gitt oss muligheten til å gjøre en større satsning på flere utøvere, forteller idrettssjef i NGF, Øyvind Rojahn til Norsk Golf.

Denne avtalen skal sikre at juniorutøverne på Team Norway skal kunne fullføre skolegangen på en bra måte, selv med den økte reisevirksomheten

Øyvind Rojahn, NGF

– Med den nye Team Norway-satsningen for juniorer, ser vi at vi må bruke mer av tiden de er på skolen til å utvikle de golfmessig. Det kommer til å bli enda flere treningssamlinger og reiser. Denne avtalen skal sikre at juniorutøverne på Team Norway skal kunne fullføre skolegangen på en bra måte, selv med den økte reisevirksomheten, 

Toppidretssjef i WANG, Håvard Johansen sier til Norsk Golf at de har som utgangspunkt å sende med lærer på alle treningssamlinger.

– Slik opplegget er skissert opp, vil NGF og WANG samarbeide om å ha med lærere på samlinger. WANG vil bruke sitt nettverk til å følge opp skolen helhetlig. Utgangspunktet er at det alltid skal være med en lærer på samlinger.

Rojahn sier samarbeidet mellom Wang og NGF sikrer at trener- og lærerressursene samles under samme paraply. WANG vil ha ansvar for å kvalitetssikre skolearbeidet, mens NGF vil ha utviklingsansvar for golfen. 

– Også de spillerne som ikke er Wang-elever kan benytte seg av den læreren, forutsatt at det er en Team Norway-samling og ikke en samling i regi av WANG, understreker Rojahn.

– Hvilke konsekvenser vil den nye avtalen ha for NTG-elevene? 

– Det blir ikke noe dårligere tilbud for NTG-spillerne (Norges toppidrettsgymnas). Forskjellen er at det blir et bedre tilbud for alle Team Norway-utøvere som per dags dato består av ni spillere. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Øyvind Rojahn sier NGFs hovedansvar er å gi unge utøvere et tilbud som på best mulig måte balanserer en toppidrettssatsning med en forsvarlig skolegang. (Foto: Benjamin A. Ward/NGF)

Sportssjef for NTG Golf, Christer Bengtsson Herou, sier til Norsk Golf at han foreløpig ikke ønsker å kommentere saken nærmere. Han er for tiden på treningssamling i Spania med NTG-elevene.

– Vi har alltid hatt et godt samarbeid med NGF, både formelt og uformelt. Vi har ikke grunnlag for å uttale oss om samarbeidet før vi har vært i møte med NGF i uke 9.

Les også: Dette er Team Norways junior-tropp 

Ønsket å samle alle under samme paraply

NGF hadde for noen år siden en samarbeidsavtale med NTG. Den gang var landslagstrenerne 50 prosent ansatt i forbundet og 50 prosent ansatt i NTG. Da WANG kom på banen med en golflinje i 2010, besluttet NGF å avslutte samarbeidsavtalen med NTG.

– Når elevene ble spredt på flere skoler, oppstod plutselig flere utfordringer med vår oppfølging av utøverne. WANG og NTG-elevene deltar ofte på lange treningssamlinger i regi av skolene. Med skolearbeid i tillegg, ble det vanskelig for utøverne å ta seg enda mer fri fra skolen for å delta på NGF-samlinger. Avtalen med WANG sikrer Team Norway-utøverne et mer kompakt tilbud, sier Øyvind Rojahn.

Vårt ansvar ligger i å gi unge utøvere et tilbud som på best mulig måte balanserer en toppidrettssatsning med en forsvarlig skolegang

Øyvind Rojahn

– Dere avsluttet avtalen med NTG fordi dere ikke ønsket å favorisere én skole. Er det ikke det dere i praksis gjør nå også?

– Vi har vært opptatt av at spillerne ikke skal måtte flytte til Oslo for å få bra oppfølging. WANG tilbyr oppfølging på flere steder i landet, med golflinjer i både Stavanger, Østfold, Vestfold og Oslo. De har to golftrenere på hvert sted med bred kompetanse, de satser hardt på golf, og de har gitt NGF utviklingsansvaret for golferne, mens de selv tar seg av skoleoppfølgingen. 

Rojahn sier det ikke var naturlig for NGF å inngå samarbeid med begge skolene. 

– Da hadde vi endt opp med nettopp det problemet som vi har ønsket oss vekk fra. Når flere samles innenfor samme system blir det mye enklere å koordinere skole og treningssamlinger. 

– WANG og NTG er i en konkurransesituasjon. Vil ikke dette kunne få dramatiske konsekvenser for golflinja på NTG, nå som NGF aktivt går ut og anbefaler den ene skolen?

– Vårt ansvar ligger i å gi unge utøvere et tilbud som på best mulig måte balanserer en toppidrettssatsning med en forsvarlig skolegang.