Samtlige av Team Norway-utøverne, deltagere i Garmin Norgescup, eldste klasse på Srixon Tour, deltakelse i Norgesmesterskap slag og match, samt administrasjonen, ledere og dommere i Norges Golfforbund, skal blant annet gjennomføre Antidoping Norges «Ren Utøver», et e-læringsprogram for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat.

Ved å bli sertifisert som et «Rent Særforbund», forplikter golfforbundet seg til å ha en antidopingpolicy, en handlingsplan for antidopingarbeid, samt en beredskapsplan. NGF kommer til å fronte antidopingarbeidet, samt oppfordre klubber til å slutte seg til NGFs «Ren Golf»-policy ved å implementere «Rent idrettslag» i egen klubb.

I senere dopingtilfeller i norsk idrett har vi sett at antidopingsarbeid dreier seg om å være bevisst absolutt hele tiden. Man kan ikke slurve med en eneste rutine, et eneste måltid, krem eller medisin man bruker

Marit Wiig

I tillegg vil NGF kreve at klubber som arrangerer nasjonale turneringer skal ha en aktiv holdning til antidopingarbeid gjennom å ha implementert «Rent Idrettslag»-program.

– Det er viktig at vi har kompetanse om doping i alle ledd. Vi som jobber med idrett og de som driver med idrett må vite hvilke stoffer som er ulovlige og hvilke regelverk som gjelder. Dessuten dreier det seg om å ha gode rutiner og bevissthet rundt antidopingarbeidet absolutt hele tiden, sier golfpresident Marit Wiig til Norsk Golf.

– I senere dopingtilfeller i norsk idrett har vi sett at antidopingsarbeid dreier seg om å være bevisst absolutt hele tiden. Man kan ikke slurve med en eneste rutine, et eneste måltid, krem eller medisin man bruker, sier Wiig.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Golfpresident Marit Wiig ønsker NIFs nye antidopingskrav velkommen. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

Selv om golf ikke er en sport som tradisjonelt sett har vært knyttet til doping, mener Wiig det er viktig at alle idretter fokuserer på antidopingsarbeid.

– Dette er noe som angår oss alle sammen. Det er ikke en eneste utøver eller leder som ikke kan ta dette på alvor og si at «dette skjer ikke hos oss». Dessuten handler ikke dette arbeidet bare om antidopingsarbeid, men også hvordan man skal håndtere situasjonen dersom noe inntreffer.

Norges Golfforbund er kun en formell godkjennelse fra Antidoping Norges styre fra å bli sertifisert som «Rent Særforbund». Nylig besluttet idrettsstyret i Norges Idrettsforbund (NIF) å sette strengere krav til særforbundenes oppfølging og rapportering på eget antidopingarbeid for å få utbetalt økonomiske rammetilskudd. Det er en oppfølging av hva som ble besluttet av en samlet norsk idrettsorganisasjon på idrettstinget i 2015.

Dette er noe som angår oss alle sammen. Det er ikke en eneste utøver eller leder som ikke kan ta dette på alvor og si at «dette skjer ikke hos oss»

Marit Wiig

– Dette er et vedtak som bygger opp under det ansvaret hvert enkelt særforbund har for å sikre at det drives et forsvarlig antidopingarbeid innen sin idrett, uttaler idrettspresident Tom Tvedt. 

Idrettspresident Tom Tvedt sier i en pressemelding at det er unikt i internasjonal sammenheng at man nå setter konkrete krav til særforbundenes oppfølging og rapportering av eget antidopingsarbeid for å få utbetalt økonomiske tilskudd.

– Det overordnede målet med dette vedtaket er å hjelpe alle enkeltidrettene til å få på plass robuste og solide rutiner, slik at vi får så få dopingtilfeller som overhodet mulig i norsk idrett. Gode rutiner på antidopingområdet er også en forutsetning for å ivareta utøvernes rettssikkerhet og fair play, sier Tvedt.

Marit Wiig synes det er helt «fair» av NIF å sette dette kravet til særforbundene.

–  Etiske verdier er selve grunnmuren i norsk idrett. Vi er helt avhengig av tillit hos befolkningen og medlemmene. Her må vi alle rette opp ryggen og gjøre det som er nødvendig. Alle som ikke gjør det, får ta konsekvensen av det. Det skader renomeet til idretten som helhet når det dukker opp dopingtilfeller, og da må vi sammen ta alle virkemidler i bruk for å unngå at vi får flere slike tilfeller. 

Vil du ta Ren Utøver-programmet? Alle kan gjennomføre programmet  https://renutøver.no/