Regelen innføres allerede i denne ukens turnering Bravo Tours Open i Danmark og kommer til å gjelde resten av 2018-sesongen.

Fremover må alle slag bli utført innen 60 sekunder fra spilleren har ankommet ballen, og dette inkluderer alle forberedelser, som å ta på seg hansken, måle avstanden, pegge opp, velge kølle og vurdere vær og vind. Regelen kommer også til å gjelde turneringer der det spilles med ballplassering.

Dersom spiller nummer to venter på at medspilleren skal slå, starter nedtellingen på spiller nummer to sitt slag tre sekunder etter at medspillerens ball har lagt seg til ro.

«Uavhengig av om du velger 40 sekunder på forberedelser og 20 sekunder på å slå selve slaget, eller vice versa, er ditt eget valg, så lenge du er klar til å slå innen 60 sekunder.», skriver Nordic League på sine nettsider. 

De understreker at det eneste unntaket fra denne regelen, er hvis det har oppstått en regelsituasjon hvor man venter på en dommer, eller venter på gruppen foran. Dårlig vær blir dermed ingen unnskyldning for å bruke lenger tid på forberedelsene.

De to første gangene en spiller bryter 60-sekundersgrensen, blir man ilagt en bot på 20 euro. Hvis man bryter grensen en tredje gang, blir vedkommende tildelt et straffeslag. Man får to straffeslag hvis man somler fire ganger, og hvis man blir tatt i å bruke for lang tid for femte gang, resultererer det i automatisk diskvalifikasjon.

Alle spillere som bryter grensen fem ganger i løpet av en sesong får i tillegg en bot på 100 euro, og får i tillegg en ekstra bot på 100 euro for hvert slag de fortsetter å bruke for lang tid. Nordic League kommer til å følge nøye med på hvilke spillere som har brukt for lang tid, og navnene deres vil bli offentliggjort på tourens hjemmeside gjennom hele sesongen.

De nye reglene er et tydelig signal fra Nordic League om at de ønsker å gjøre noe med problemene med sakte spill, på en tour der det ikke har vært uvanlig at rundene tar godt over fem timer.

Hva synes du om tiltaket fra Nordic League? Vi vil gjerne høre din mening i kommentarfeltet under!