Golfanlegget har vært eiet og drevet av Cappelen Holding AS, men fra og med 1. januar neste år vil golfklubben overta golfparken på Romnes. Det skriver Kanalen, lokalavisen for Nome, i torsdagens papirutgave.

Klubbens medlemmer ble informert om planene i september, da Carl Diderik Cappelen i eierselskapet signaliserte at han ønsket å trekke ut Cappelen Holding AS. På et ekstraordinært årsmøte denne uken stemte klubbens medlemmer ja til klubbens anbefaling om kjøp av eget anlegg – for den nette sum av ti kroner.

I tillegg vil Cappelen Holding AS gå inn på sponsorsiden med 75 000 kroner i støtte de neste tre årene. De lover å dekke et eventuelt underskudd i 2017. I tillegg stiller de med underskuddsgaranti på 400 000 kroner i 2018, med nedtrapping på 100 000 kroner per år i 2019 og 2020.

Etter innspill fra Norges Golfforbund, anbefaler dagens eier av parken at Norsjø Golfklubb samordner driften av parken med de sportslige aktivitetene i klubben, i én samlet organisasjon. Et lignende eierskifte er tidligere også gjennomført hos blant annet Larvik Golfklubb, skriver Kanalen.