Norsk Golf AS har en 65 år lang historie som hovedkanal for golfinformasjon og underholdning til Golf-Norge. 

Fra starten av 2000-tallet lisensierte Norges Golfforbund produksjonen av magasinet ut til eksterne mediehus, først gjennom Se&Hør/Aller, og deretter Sportmedia/Amedia fra 2010.

Da Amedia meddelte at de ikke lenger ønsket å videreføre avtalen i 2015, opprettet NGF Norsk Golf AS – et heleid datterselskap av golfforbundet, der redaksjonen har fortsatt å jobbe etter de presseetiske prinsippene i Vær Varsom-plakaten og redaktørplakaten, som sikrer redaksjonell frihet.

I høst vedtok imidlertid styret i NGF å oppløse Norsk Golf AS og videreføre driften i Norges Golfforbund, og selskapet er nå under avvikling etter at oppløsningsbeslutningen ble kunngjort av Foretaksregisteret 20. oktober.

Ifølge NGF er beslutningen «en ren administrativ effektivisering, i tillegg til at det bidrar til en sterkere kommunikasjonsfunksjon».

Under forrige ukes golfting på Miklagard uttrykte Fana Golfklubb bekymring for hva denne endringen vil ha å si for Norsk Golfs journalistiske uavhengighet fremover. 

– Journalister, ikke kommunikasjonsrådgivere

Fra talerstolen på Golftinget sa Fana GKs daglige leder Jan-Inge Klubben følgende:

– Norsk Golf skal ikke være et nyhetsbrev som NGF sender ut til våre klubber. Det er en publikasjon som bør rapportere fra Golf-Norge på godt og vondt. Det er derfor de har ansatte journalister og ikke kommunikasjonsrådgivere slik man har ellers i Norges Golfforbund.

– Vi leser i begrunnelsen til NGF at redaksjonen og magasinet er en viktig del av kommunikasjons- og markedsmiksen i forbundet. Det er en ærlig sak hvis det er det man mener det skal være, men vi er mange klubber som mener Norsk Golf skal ha et journalistisk preg med journalistisk innhold og ikke være en ren kommunikasjonskanal for forbundet, understrekte Klubben.

I tingpapirene som ble sendt ut før golftinget, bedyret imidlertid NGF-styret at den nye organisasjonsformen ikke vil ha noen praktisk betydning for den journalistiske uavhengigheten. Styret påpekte videre at det åpnes for tilsvarende løsninger ellers i Fagpressen, som Norsk Golf er medlem av.

Det understrekte golfpresident Egil Hatling også på Golftinget i tilsvaret til Jan-Inge Klubben.

– Grunnen til at styret har besluttet å legge ned datterselskapet, er for å spare et selskapsledd. Vi ønsker at Norsk Golf skal være et medlemsblad som skriver journalistisk gode artikler og er balansert. Vi ønsker ikke et Norsk Golf som bare skal rose klubbene og NGF. Den journalistiske frihetsgraden skal være stor, og det vil ikke være noen distinksjon i om det ligger under et eget AS eller i forbundet.

(Artikkelen fortsetter under)

Magnus Sveen fortsetter som ansvarlig redaktør i Norsk Golf. (Foto: Christian Døvle)

– Handler om redaksjonens troverdighet

Magnus Sveen vil fortsette som ansvarlig redaktør i Norsk Golf og vil ha det fulle og personlige ansvaret for det redaksjonelle innholdet Norsk Golf leverer.

Sveen har tidligere rapportert til NGFs generalsekretær Tor-Anders Hanssen, som var styreleder for datterselskapet som nå oppløses, men skal fremover rapportere til Tom Rosenvinge, sjef for NGFs kommunikasjonsavdeling.

– Til dem som er skeptiske til vår uavhengighet, vil det ikke utgjøre noe forskjell hvem jeg rapporterer til i NGF, og vi i Norsk Golf skal fortsette å følge redaktørplakaten, sier Magnus Sveen.

– Det er ikke uvanlig innenfor Fagpressen at publikasjoner skifter utgiver. Noen ganger flytter organisasjoner produksjonen «in-house», mens andre ganger setter de det ut, og slik har det vært med Norsk Golf opp gjennom årene også. Vi har fått forsikring fra NGF om at vi som jobber i redaksjonen, skal fortsette å være journalister og redaktører, ikke informasjonsmedarbeidere, sier Sveen.

(For ordens skyld: Journalisten som har skrevet denne artikkelen, er ansatt som journalist i Norsk Golf og vil også være en del av redaksjonen videre) 

– Hvorfor er det viktig for produktet Norsk Golf at redaksjonens journalistiske uavhengighet blir ivaretatt?

– Det er viktig fordi leserne må være trygge på at det ikke er direkte bindinger eller instrukser fra noen som gjør at vi skriver en sak. Selv om mye av det vi skriver om, er ren underholdning, er det viktig at det vi skriver, er troverdig, sier Sveen og trekker frem den årlige utstyrstesten som kommer ut hver vinter, som et av mange eksempler.

– Utstyrstesten er noe av det mest populære vi gir ut. NGF har i dag samarbeid med Srixon og Callaway. Dersom en kølle fra disse merkene plutselig skulle vise seg å «vinne» en utstyrstest, må leserne våre stole på at dette er redaksjonens objektive vurdering, ikke et resultat av andre føringer. Den troverdigheten bevarer vi best ved at vi hele tiden forholder oss til redaktørplakaten og skriver som et selvstendig medium.

NGF: – Skal komme det enkelte medlemmet til gode

Tom Rosenvinge, kommunikasjonssjef i Norges Golfforbund, sier hans rolle med tanke på Norsk Golf først og fremst blir av administrativ karakter.

– De redaksjonelle vurderingene og ansvaret ligger fortsatt hos Norsk Golf. Min jobb blir å sørge for at de redaksjonelle ressursene kan jobbe mest mulig redaksjonelt, og minst mulig med de administrative sakene som også følger med det å drive en redaksjon.

– Hva ønsker NGF at Norsk Golf skal være fremover?

– Norsk Golf har vært en bærebjelke for informasjon og underholdning ut til norske golfere i en årrekke. Den tradisjonen som er bygd opp gjennom et godt stykke journalistisk arbeid fra magasinets begynnelse som Golfentusiasten og frem til i dag, har vært enorm og står det respekt av. Norsk Golf har bygd opp en troverdighet og merkevare som står seg for hvilket som helst annet redaksjonelt produkt i Norge. Dette merker vi på nedslagsfeltet Norsk Golf har, og hvor attraktive Norsk Golf er overfor annonsører og samarbeidspartnere.

(Artikkelen fortsetter under)

Tom Rosenvinge, kommunikasjonssjef i NGF. (Foto: NGF)

Rosenvinge sier NGF ønsker å videreføre og forsterke Norsk Golfs rolle som den viktigste kanalen for å formidle golfrelatert informasjon og underholdning fra Golf-Norge ut til det enkelte medlemmet.

– Norsk Golf har en kommersiell verdi som gjør at vi er i stand til å skaffe oss avtaler og samarbeid vi ellers ikke ville fått. Dette skal forvaltes fornuftig og brukes til det beste for den enkelte golfer der ute, slik at de opplever enda større verdi og glede av sitt golfmedlemskap.

– Frem til nå har vi snakket om Norsk Golfs lesere, men fremover er ambisjonen at man i enda større grad også skal snakke om Norsk Golfs lyttere og seere. Skal vi få til det, trenger vi et sterkt kommunikasjonsmiljø, samtidig som den redaksjonelle integriteten opprettholdes. Det er derfor vi gjør disse grepene, men først og fremst er det en organisatorisk årsak til at aksjeselskapet oppløses. 

– Fordelene av å jobbe i samme organisasjon er større, og konseptet og tankene og ambisjonene kommer ikke til å bli mindre. Heller tvert imot, konstaterer Rosenvinge.