Det skriver vg.no

«Undersøkelsesgruppen har vurdert at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at det var utfyllingsarbeidene på området til Solum golfklubb i tiden rett forut for skredet som har vært den utløsende årsaken til skredet. Sammenfall i tid, samt vurderinger av stabiliteten i området og skredets utvikling og omfang/form, støtter opp under denne konklusjonen,», heter det i rapporten, gjengitt på vg.no fredag.

VG skriver videre at ingen hadde søkt eller fått tillatelse om å benytte bulldoseren på området, som ligger mellom to kvikkleirområder, 50 meter fra broen.

Landbrukssjef i Re, Hof og Holmestrand, Rune Nordeide opplyser til VG at det var grunneiers ansvar å søke om en slik tillatelse.

Les også: To år før Solum er tilbake til normalen

Grunneier Bjørn Hundstad opplever NVEs rapport som sterkt urettferdig, men sier resultatet ikke er uventet når to statlige organer har samarbeidet i utredningen.

Han sier til VG:

– I desember begynte entreprenørfirmaet med å jevne ut en skrå helling for at en løypemaskin som lager skiløyper i området skulle kunne kjøre der. Det er også et utslagssted for et golfhull. Vi skulle fylle opp inntil to meter. Derfor var bulldoseren der for å rette ut massen firmaet hadde kjørt opp tidligere, sier Hundstad, som nå skal gå rapporten nærmere i sømmene sammen med en advokat.  

Les hele saken her.