Damenes lederball kommer inn nesten en time før lederballen for herrer, og publikum har bare så vidt begynt å samle seg rundt greenen når vår nye kvinnelige norgesmester har satt sin siste putt.

 

Når herrene kommer inn, er funksjonærenes gjøremål avsluttet, og folkemassen flokker seg rundt hull 18 for å applaudere vinneren. Forskjellen på mottakelsen de to norgesmestrene fikk, ble altfor stor, til tross for at det er samme mesterskap, samme bane og på den samme dagen. 

 

To lederballer

 

– Dette er ikke riktig, og det burde ha vært tatt tak i for lenge siden. Mange snakker om at jenter og gutter behandles forskjellig, men det er dessverre for få som tør å si fra. De burde flettet jentene og guttene i annenhver ball på slutten, slik at lederballen i begge klasser kommer inn nesten samtidig til slutt, sier nyvalgt varamedlem i NGF-styret, Anne Elisabeth Næstvold. 

 

I turneringsbestemmelsene som vil gjelde fra i år, er det gjort tre presiseringer for å sikre likhet mellom kjønnene i turneringer: Regelendringene omhandler fletting av lederballer, avvikling av premieutdeling og selve premieringen, og vil gjelde for forbundsturneringer. Næstvold ønsker imidlertid å understreke at det også oppfordres til å benytte forbundsreglementet når klubbturneringer arrangeres.

 

– I de fleste tilfeller er det sikkert ikke noen bevisst forskjellsbehandling som ligger bak. Lederballen for gutter har de siste årene alltid kommet inn sist, og det har nok bare blitt en rutine. Det er imidlertid ikke riktig, og det er viktig å skape en bevissthet rundt lik behandling av begge kjønn. Signaleffektene forskjellsbehandlingen sender kan ødelegge motivasjonen til jentene. Man må bli sett for å blomstre, fortsetter hun.

 

Lik premiering

 

Den andre regelendringen gjelder lik premiering av gutter og jenter. Historiene om forskjellsbehandling er mange, og de fleste jenter har opplevd det ved en eller flere anledninger. Ulik premiering mellom gutter og jenter er langt mer vanlig enn mange skulle tro, og det har skjedd i turneringer at jentene har fått sokker når gutta har fått fine glass med vertsklubbens logo på. Det skjer også ofte at vinneren i dameklassen har fått gavekort på langt mindre summer enn herrenes vinner.

 

– Signaleffekten dette sender er svært uheldig. Det er lett å føle at en seier i jenteklassen er mindre verdt enn en seier i gutteklassen når premiene er forskjellige. Selv kan jeg huske at jeg som ung jente vant en Amatour, min første turneringsseier. Jeg var så stolt, og var selvfølgelig spent på premien. På premiebordet sto det to flotte golfbager, og jeg tenkte at den ene var til meg. Skuffelsen var derfor stor da jeg ble ropt opp, og ble henvist til et hjørne av premiebordet der det lå to t-skjorter i størrelse L jeg kunne velge mellom. Jeg husker foreldrene mine satt der og var så stolte av meg, og jeg sto der og var både lei meg og forvirret, forteller Næstvold:

 

–Seieren min føltes plutselig ikke så viktig lenger.

 

Mange bruker argumentet om at det er færre jenter enn gutter som spiller turneringene og at det derfor skal være forskjell på premiene.

 

– Dette er løst ved en regelpresisering som sier at prosentvis antall spillere som premieres i de forskjellige klassene skal være lik. Verdiene av premiene for de som premieres skal også være lik for samme plassering, forklarer Næstvold.

 

Felles premieseremoni

 

Den tredje og siste regelendringen som trer i kraft fra første turnering i år, gjelder fletting av premieringsseremonien. På samme måte som lederballen jenter og gutter skal flettes og komme inn sist annenhver gang, skal også avviklingen av premieutdelingene foregå på samme måte. Når lederball jenter kommer inn først, skal premieutdelingen starte med jentene, og omvendt når guttene kommer inn først.

 

Dette er regelendringer som sikrer både jenter og gutters rettigheter i turneringssammenheng. Det skal bli enklere å si fra og ha reglementet på sin side som spiller uansett kjønn og ferdigheter, og det skal bli enklere å gjennomføre ”fair play”, der forholdene er bedre tilrettelagt for alle spillere. Til syvende og sist skal tiltakene bidra til en bedre opplevelse for alle turneringsdeltakerne, og det skal konkurreres på like vilkår.

 

Golfglede

 

Næstvold gleder seg til å se de nye reglene bli praktisert. Håpet er at flere jenter bevarer lysten til å spille golf fordi de blir behandlet likt som gutta, og at dette er noe som både kan glede og inspirere andre som skal begynne i fremtiden. Poenget er at forbundet og klubbene skal bevare engasjementet blant jentene, og alle som spiller skal ha behov for å vite at deres prestasjoner på og utenfor banen er av like stor verdi.

 

– Det handler om å bli sett og å føle seg verdsatt. Dette er en av de største motivasjonsfaktorene for oss mennesker, og jeg tror derfor større bevissthet på lik behandling vil få flere jenter til å bli værende i golfen. Golf er jo en idrett med fokus på etikette, så jeg regner jo med at reglene blir godt mottatt, avslutter Næstvold.