– Det er en lettelse blant klubbens medlemmer at vi nå har funnet en god løsning for fremtiden. Siden vi begynte å jobbe med overtakelse på nytt igjen i 2013, så har utgangspunktet hele tiden vært at medlemmene ikke skal betale noe ekstra ved et oppkjøp. Det har vi klart, sier avtroppende klubbleder, Åge Wedøe, til Smaalenenes Avis.

Tre millioner av finansieringen er spillemidler, 750 000 kroner er fra Spydeberg kommune, mens de resterende 6,25 millionene lånes fra Mørk Golf AS. Wedøe sier at klubben også har en kassabeholdning på en halv million i reserve.

Han sier til Smaalenenes Avis at det er flere fordeler for en klubb å eie kontra å leie anlegget. Han peker på at en kommersiell eier av idrettsanlegg ikke har fradragsrett for moms, noe som utgjør flere hundre tusen årlig for klubben. I tillegg må et AS avskrive «alt mellom himmel og jord», noe et idrettslag ikke behøver. Han sier også at et AS ikke kan søke om spillemidler for utbygging eller oppjusteringer, slik et idrettslag kan.

– Men det beste argumentet for kjøpet, er at anlegget slik det er i dag er komplett. Ferdig utbygget. Det ligger ingen store kostnader og venter. Dermed har vi også bra kontroll på utgiftssiden, sier Wedøe.

Baneeier Peder Mørk blir nå pensjonist. Han har ved siden av å eie banen, også fungert som klubbens daglige leder. Klubbens pro, Karianne Hillås, overtar ansvaret som daglig leder.

(Les saken i sin helhet hos Smaalenenes Avis her – krever innlogging)