Lørdag og søndag møtes et knippe av golf-Norges tillitsvalgte og daglige ledere på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand. Golftinget er NGFs høyeste organ, og avholdes annenhvert år.

 

Til tross for at det skal stemmes over viktige saker som vil legge føringer for golf-Norges vei videre, stiller bare 53 klubber med stemmerett. De har ikke blitt registrert noen innkomne forslag fra klubbene om saker som skal opp i tinget. Det er forøvrig 183 golfklubber i Norge.

 

Heller ikke under forrige ting i 2011 var det innkomne forslag fra klubbene. Sist var i 2009, da det ble foreslått en økning i junioralderen. Da ble det vedtatt at junioralderen skulle økes fra 18 til 19 år.

 

Norsk Golf har sendt e-post til klubbene som ikke kommer på årets golfting, med spørsmål om hvorfor de uteblir. Av de få som har svart er nedprioriteringen først og fremst av økonomiske hensyn.

 

– Vi er en liten klubb, og har mer enn nok med å holde hodet over vannet, både økonomisk og administrativt.  Vi vil ikke bruke verken tid for de tillitsvalgte eller klubbens penger på å reise til Krisitansand, er en gjenganger i svarene Norsk Golf har fått fra klubbene. 

 

Årets viktigste saker blir presentasjon av virksomhetsplanen, og Solheim Cup. Virksomhetsplanen er klubber og forbunds styringsverktøy for de fire neste årene, og som sportslig plan er forankret i.

 

Tinget blir innledet av president Finn H. Andreassens «Golfrikets tilstand»-tale. Der vil han blant annet redgjøre for at NGF styrer mot et underskudd på tre millioner kroner i 2013, som følge av svikt på inntektsiden.

 

Les også: Sponsorinntektene svikter hos NGF 

 

Av andre tingsaker skal det også fastsettes budsjett for 2014 og 2015, før tinget avsluttes med valg av nytt forbundsstyre.

 

 

(Last ned tingdokumentet her – PDF)

 

Solheim Cup

 

Forbundsstyret vil fremme en søknad om å arrangere Solheim Cup i 2019. 

 

«Solheim Cup er ikke en drøm eller et mål. Solheim Cup er et virkemiddel. Et virkemiddel for å få 15 000 nye jenter og kvinner ut på norske golfbaner innen 2022. Et virkemiddel for å synliggjøre golf som idrett i Norge. Et virkemiddel for å øke turneringsvirksomheten på alle nivåer. Et virkemiddel for å tiltrekke flere samarbeidspartnere til golfen. Et virkemiddel for å skape flere fremtidige «Tuttaer». Et virkemiddel for å øke oppmerksomheten for Norge, også som golfnasjon, i utlandet» heter det i tingdokumentet sendt ut av NGF.

 

Golftinget skal ta stilling til om Norge skal gå videre med sin søknad eller legge saken død. NGF ber om midler til å utrede om det er grunnlag for å fortsette med en søknad.

 

De totale prosjektkostnadene for en søknadsprosess er estimert til 1,2 millioner kroner. Kostnadene for å ta frem en søknad ligger foreløpig ikke inne i NGFs budsjetter for 2014.

 

Selve avgjørelsen om hvem som får Solheim Cup i 2019 ligger fortsatt et godt stykke frem i tid. Golfpresident Finn H. Andreassen har tidligere uttalt til Norsk Golf at Ladies European Tour sannsynligvis ikke tar noen avgjørelse før etter Solheim Cup i Tyskland i 2015.

 

Hovedutfordringen vil bli finansieringen. Totalt beløper arrangementet seg til rundt 90 millioner kroner. Ladies European Tour har rundt halve beløpet inne gjennom sin sponsorpool.

 

For Norges vedkommende gjelder det dermed å skaffe til veie finansiering for rundt 45 millioner kroner innen søknadsfristen ved årsskiftet 2014/2015.

 

Kritiske røster mener det er feil ressursbruk av NGF å jobbe mot et Solheim Cup:

 

– Det er feil ressursbruk. For mange mennesker i en liten organisasjon bruker for mye tid på en altfor kostbar hendelse som vil få en kortlivet og mariginal effekt for norsk golfutvikling og for publikum og nasjonal presses golfinteresse, hevder Åge Wedøe, styreleder i Mørk Golfklubb.

 

Solheim Cup til Norge har vært Finn H. Andreassens hjertebarn siden han ble innstilt som president for to år siden.

 

– Jeg synes Solheim Cup til Norge er en god ide. Solheim Cup handler ikke om å få 24 kvinner på banen i tre dager. Solheim Cup er en drahjelp for øvrige arbeid i golf-Norge – særlig for å få med flere kvinner og jenter jenter. Et Solheim Cup vil gi høyere turneringsaktivitet før og etter arrangemementet, og det vil gi golf-Norge økt synlighet i flere år fremover. Det er et arrangement som får enorm mediedekning i Europa og USA, og det vil utvilsomt sette Norge på karte, sier golfpresident Finn H. Andreassen til Norsk Golf.

 

Han sammenligner med ski-VM i Oslo for to år siden:

 

– Mediedekningen rundt Solheim Cup er ti ganger større enn det ski-VM fikk i internasjonal presse. Det gir oss mange muligheter, også på inntektssiden, sier golfpresident Finn H. Andreassen til Norsk Golf.

 

Suzann Pettersen har jobbet tett med NGF i deres arbeid med å få turneringen til Norge, og utfallet av Solheim Cup-saken på tinget er ventet mye mediaoppmerksomhet.

 

Det er allerede rapportert at flere riksdekkende medier vil være på plass i Kristiansand for å rapportere om hva som skjer med planene om å få kvinnegolfens største lagturnering på norsk jord.

 

Følgende klubber har tegnet seg på listen som aktuelle arrangerør av Solheim Cup:

 

– Larvik GK

 

– Losby GK

 

– Miklagard GK

 

– Oslo GK

 

Les også: NGF presenterte Solheim Cup-planene

 

Les også: Haugsrud tror Tutta holder Solheim Cup-nøkkelen

 

 

Virksomhetsplan 2014-2017

 

(PDF NGF VIrksomhetsplan 2010-2013)

 

Virksomhetsplanen er NGFs styringsverktøy for de fire neste årene. 

 

Hovedmålet med planen blir å oppnå medlemsvekst. Det er frafallet av spillere, og ikke mangelfull rekruttering som blir beskrevet som hovedårsak til at medlemsmassen i golf-Norge har krympet til drøye 110 000.

 

Kun ni av landets golfklubber har kommet med kommentarer til virksomhetsplanen.

 

Undersøkelser foretatt på vegne av NGF viser at svært få golfspillere slutter når de har kommet seg under 26 i handicap. Gjennom et nøye kartleggings- og evalueringsarbeid har det blitt tydelig at golf-Norge per tid ikke makter å bistå nybegynnerne til de kommer seg på et ferdighetsnivå som er selvgående.

 

Dermed vil virksomhetsplanen som presenteres på tinget ha som fokusområde å ivareta.

 

– Bedre ivaretakelse gir medlemsvekt, bedre økonomi og bedre soliditet. Lykkelige golfere er også våre beste rekrutteringsagenter, heter det i tingdokumentet.

 

Den ambisiøse virksomhetsplanen vil også legge vekt på:

 

– Tydeliggjøre golfens helsemessige betydning

 

– Forbedre golfens rammebetingelser

 

– Øke frivilligheten

 

– Utdanne og videreutvikle golfens trenere og ledere

 

– Øke golfens synlighet i det offentlige rom

 

– Videreutvikle rollen til de regionale kompetansesentrene

 

– Utvikle tidsriktige anlegg

 

– Styrke arbeidet med jenter og kvinner

 

– OL i 2016

 

På rekrutteringssiden er det satt et hårete mål om at golf-Norge skal rekruttere minimum 5000 nye golfere per år, fordelt på minimum 2000 menn, 1500 kvinner, 1000 undgdom, 500 barn og 25 funksjonshemmede.

 

Les også: Forbundet leter etter RKS-erstatter

 

Sportslig plan vil for første gang bli presentert i sin helhet. Under golfforum på Fornebu for ett år siden ble ryggraden i planen presentert, med en aldersrelatert treningsplan helt fra nybegynner og barn, til toppnivå og etablerte klubbspillere.

 

På golfforum ble det annonsert at «sportslig plan skal være ferdig i god tid til utendørssesongen slår i gang». Forsinkelser i prosessen har imidlertid ført til at det er først denne helgen sportslig plan blir lansert.

 

Golf-Norge venter i spenning.

 

Les også: Avgjørende at golf er morsomt 

 

Les også: – Vi lykkes bedre med å utvikle spillere regionalt

 

 

Budsjett 2014 og 2015

 

Budsjettet for 2014 og 2015 er preget av kostnadskutt og aktiviteter i tråd med virksomhetsplanens fokus på ivaretakelse.

 

I forhold til prognosen for 2013 forventes en liten nedgang i antall golfspillere neste år, etterfulgt av en oppgang i 2015. På inntektssiden er det også ventet noe reduksjon i tilskudd fra spillemidlene som fordeles via NIF, en økning i sponsorinntektene og en økning i momskompensasjonen.

 

I forhold til prognosene for 2013 er det også lagt opp til et redusert antall ansatte i NGFs administrasjon, øke kostnader på medieavtalen, spesielt i 2014, reduserte reise-, oppholds- og møtekostander, endring i arbeidsmåten knyttet til markedsføring, og etablering av et regionalt kompetansesenter i Nord-Norge i 2015.

 

Per dags dato er det opprettet seks regionale kompetansesentra, fordelt på regionene Midt-Norge, Vestlandet nord, Vestlandet sør, Sør-Østlandet, Østlandet vest og Østlandet Øst.  

 

Endringen i arbeidsmåten knyttet til markedsføring, kommer som følge av de sviktende sponsorinntektene. Ved utgangen av 2012 var sponsorinntektene nede i  2 532 463 kroner, en halvering fra 2011, og nesten fem millioner kroner bak budsjettet som var på 7 500 000.

 

Les også: Sponsorinntektene svikter hos NGF

 

Les også: Forbundet leter etter RKS-erstatter

 

 

Valg

 

Golftinget avsluttes som vanlig med valg av nytt forbundsstyre. Finn H. Andreassen sa i 2011 at han bare ønsket å bli sittende i en periode, men har bestemt seg for å stille til gjenvalg.

 

– Finn H. gikk til vervet som golfpresident med den klare forutsetning at dette var kun for en periode. Han har imidlertid innsett at to år er for liten tid for å få utrettet noe og, spesielt med sitt brennende engasjement for Solheim Cup, har han sagt seg villig til å stille seg til disposisjon for to nye år. Dette er valgkomiteen glade for siden det gir NGFs styre kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidet med viktige saker, sier komiteens leder Svein Erik Gulbrandsen.

 

Valgkomiteens innstiling til tinget blir følgende:

 

President

 

Finn H. Andreassen (gjenvalg) – Losby GK

 

Visepresident

 

Wenche Pedersen (ny) – Varanger GK

 

Styremedlemmer 

 

Dag Kirchoff (gjenvalg) . Kjekstad GK

Einar Lohne (gjenvalg) – Grini GK

Edith Kalve (ny) – Fana GK

Tore Nyrén (ny) – Stavanger GK

 

Varamedlemmer

 

Vegard Aune (gjenvalg)- Trondheim GK

Anne Elisabeth Næstvold (ny) – Bærum GK

 

– Basert på tidligere mangel på nok gode kandidater å velge mellom har valgkomiteen i år har vært mye mer offensiv enn tidligere. Det har vi lykkes med og har fått mange gode kandidater å velge blant hvilket har satt oss i stand til å sette sammen et styre med en sterk kompetanseprofil som passer til den virksomheten som NGF driver, sier Svein Erik Gulbrandsen.
 

Han sier det blir styrking av kompetansen innen markedsføring, organisasjonsutvikling og toppidrett.

 

– Vi mener dette skal bli til nytte både for administrasjonen og klubbene. I tillegg blir det en enda bedre geografisk fordeling og gjennomsnittsalderen går ned, konkluderer han.