En rekke golfklubber mente tiltaket til Holtsmark GK ville undergrave den etablerte ordningen med at du må være medlem av en golfklubb for å kunne spille golf i Norge.

(Bakgrunn​: Kommentar: Fullt opprør i golf-Norge?)

NGF’s styre uttalte i ettertid at de så med interesse på Holtsmark sitt tiltak for å få tidligere spillere tilbake til golfen, men ønsket å avvente en evaluering før de eventuelt tok grep. Det fikk flere klubber til å reagere. NGF fikk tilbakemeldinger fra flere klubber som signaliserte at de også ville innføre ordninger som kunne innebære at ikke alle spillere måtte medtas i beregningsgrunnlaget for kontingent til NGF.

Senere har det kommet frem at flere golfklubber har ulike ordninger som gjør det mulig for folk å prøve golf uten å gå på nybegynnerkurs (VTG) eller melde seg inn i en golfklubb.

Forbundsstyret har fremmet følgende forslag til endring i NGF’s lov paragraf 26:

«For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren som hovedregel være medlem av en golfklubb med rett til å utstede offisielt handicap fra et golfforbund. Unntaket er rekrutteringstiltak organisert av klubben og prøvespill sammen med et medlem av klubben».

Under lørdagens temadag på Golftinget på Gardermoen fikk flere av klubbene luftet sine synspunkter rundt lovendringsforslaget, før det skal stemmes over lovforslaget på søndag.

« Er det nødvendig med en slik regel eller ikke? Hva mener klubbene?», spurte styremedlem i NGF, Einar Lohne fra talerstolen.

Her er svarene – og spørsmålene – han fikk fra klubbenes ledere og tillitsvalgte:

Åge Wedøe (Mørk GK)

– Jeg stiller spørsmål ved formuleringen: «som hovedregel». Dette er en formulering som vil utløse forferdelig mye kreativitet. Hvorfor i all verden står det der? Enten så har vi et krav om at man skal være medlem, eller så har man det ikke. Derfor mener jeg det er helt meningsløst å ha en slik bisetning med.

Åge Erichsen (Moss & Rygge GK)

 – Jeg har drevet golfbane i 14 år, og jeg har alltid trodd at man må være medlem i en golfklubb for å spille golf. Jeg har tatt det som en selvfølge, og slik har jeg alltid forstått det etter å ha pratet med alle mulige mennesker som jobber med golf, enten kolleger i andre klubber eller folk i golfforbundet. Vi sender ikke ut folk på banen som ikke kan vise at de har betalt et medlemskap. Der er Golfbox et helt fantastisk verktøy. Der kan man krysse av om et medlem har nasjonal spillerett eller ikke. Jeg håper de aller fleste av oss krysser av for det, i det øyeblikket et medlem har betalt årsavgiften. Det er en livsfarlig situasjon, dersom det ikke skal være krav om at man må ha medlemskap for å spille golf. Hvis vi havner i den situasjonen at det plutselig bare blir 5000 medlemskap i Norge, da har Norges Golfforbund et kjempeproblem. Jeg har regnet på det og funnet ut at da får NGF inn bare 1 540 000 kroner i årsavgfiter. Det klarer de seg ikke med.

Knut Busk (Varanger GK):

– Vi må ikke ta vekk muligheten klubber har til å tenke selv. Vi har tidligere i dag snakket mye om hvordan golf-Norge skal rekruttere barn og unge inn i golfmiljøet. Skulle vår klubb for eksempel invitert en skoleklasse ut på banen i forbindelse med en aktivitetsdag, kan ikke vi fortelle barna at de må være medlem i en golfklubb for å prøve seg på banen. Vi må ikke være så rigide at vi ødelegger for at klubber som jobber for at flere skal komme ut på banen.

Einar Lohne i NGF svarer Knut Busk:

– Jeg er enig. Forbundet må i minst mulig grad hindre klubbenes selvbestemmelsesrett. Jeg var i utgangspunktet skeptisk til å lovfeste dette i det hele tatt, men samtidig oppfatter vi dette som en regulering av noe som har vært gjeldende hele tiden. Det vil helt sikkert være muligheter for å omgå eller lure enkelte klubber å tillate prøvespill et uendelig antall ganger, men noe må være opp til klubbene og hver enkelts integritet. De som ønsker å jukse kan alltid jukse.

(Ukjent): 

– Jeg mener det er ekstremt viktig at man beholder unntakspresiseringen i lovforslaget. Dersom man skal åpne for spill på banen for personer uten medlemskap det være i regi av klubben

Jon Magne Pedersen (Tyrifjord GK): 

– Vi har vært en av klubbene som har reagert på det som skjedde på Holtsmark som slapp ut spillere som ikke hadde medlemskap i en golfklubb. Det er ingen tvil om at golfen i Norge er medlemsfinansiert. Det er bare å se på NGF, som har tapt mange millioner de siste årene på grunn av fallende medlemsantall. Vi har en liten nota til forslaget. Det er slik det er nå uklart og kan tolkes på forskjellige måter. Vårt forslag lyder: «For å være berettiget til å spille på en bane som er slopet av NGF må spilleren være medlem av en golfklubb med rett til å utstede offisielt handicap fra et nasjonalt forbund.»

Man SKAL være medlem for å slippe ut på hovedbanen. Det skal ikke være noen tvil. Ønsker man å slippe folk som ikke har medlemskap ut på banen, må det søkes dispensasjon fra NGF.

 

NB! (Oppdatert søndag 15. november) Golftinget vedtok følgende lovendring:

«For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren være medlem av en golfklubb med rett til å ustede offisielt handicap fra et nasjonalt golfforbund. Unntaket er rekrutteringstiltak organisert av klubben og prøvespill sammen med et medlem av klubben. Det kan søkes dispensasjon fra denne regelen.»