Populær golfbane kan forsvinne: – En svært viktig rekrutteringsarena

Ballerud GK er en av Norges største golfklubber og blant Golf-Norges viktigste rekrutteringsarenaer for barn og unge. Nå kan golfbanen bli omregulert.

Publisert

Det skriver Budstikka mandag (NB! Krever pluss-abonnement).

Ballerud Golfklubb ble etablert i 1992 og er med sine 1800 medlemmer en av landets største golfklubber. I tillegg til at det spilles over 20 000 golfrunder på klubbens snaue 2000 meter lange nihullsbane hvert år, er den 270 meter lange rangen en av Norges mest besøkte.

På grunn av tilflytting og kraftig befolkningsvekst de siste årene har det nå meldt seg behov for en ny barneskole i ballerudområdet som avlastning for omkringliggende barneskoler, og i mai 2016 inngikk Bærum kommune en samarbeidsavtale med grunneierne, utbygger Selvvaag bolig og Bærum kommune eiendom om utarbeidelse av en områderegulering med planer om barneskole med flerbrukshall, en barnehage og hundrevis av boliger. 

På grunn av stort lokalt engasjement og motstand mot utbyggingsplanene og for lite areal satt av til skole og barnehage i den gjeldende kommuneplanen har imidlertid planene trukket ut i tid. 

I sommer ble områdereguleringen omsider behandlet i planutvalget for førstegangsbehandling. Det ble det vedtatt å sende deler av forslaget til reguleringsplan på høring.

De siste ukene har klubbstyret i Ballerud Golfklubb jobbet intenst med argumenter og alternativer for videre drift av golfklubben, og i høringsinnspillet til kommunen understreket Ballerud GKs styreleder Andreas Brattlund Klein den viktige posisjonen klubben har i lokalmiljøet:

«Plasseringen av Ballerud golfbane med boliger rundt og nærheten til kollektiv transport er ganske unik. Bygges dette ut, vil vi for alltid miste denne grønne lungen i Bærum, og Bekkestua vil få det samme preg som Sandvika. Uten Ballerud mister Bekkestua sin sjarm og miljø. Ballerud golfbane gir Bekkestua-området en viktig balanse og positivitet til stedet – noe som er viktigere enn noen gang. Økt utbygging på Ballerud vil automatisk gi økt forurensning i området.»

Norges Golfforbund har også sendt inn et bekymringsbrev til Bærum kommune i forbindelse med høringsrunden:

(Artikkelen fortsetter under)

«Det spilles over 20 000 golfrunder på anlegget hvert år i tillegg til at treningsområdet på anlegget er et av de mest benyttede i Golf-Norge. Klubbens lokale beliggenhet gjør det mulig å komme seg til og fra anlegget uten bruk av bil. Det gjør at klubben i en årrekke har vært en svært viktig rekrutteringsarena til golfsporten i Norge, spesielt i de yngste aldersklassene der Ballerud GK har vært en svært viktig aktivitetsleverandør, noe klubben også har høstet anerkjennelse for. Selv om det finnes flere golfklubber i kommunen, er det en kjensgjerning at disse sliter med underkapasitet i tillegg til at det kreves tilkomst med bil. Det kan derfor ikke regnes med at aktivitetstilbudet til barn og unge kan opprettholdes dersom anlegget legges ned. Vi ber derfor om at Bærum kommune sterkt overveier konsekvensene ved en omregulering med den konsekvens det vil få at 1800 medlemskap, hvorav 400 unge, mistes sitt aktivitetstilbud i nærområdet», heter det i brevet signert NGFs generalsekretær Tor-Anders Hanssen.

Mandag uttaler Bratterud Klein til Budstikka at han frykter for golfbanens fremtid når ny skole, barnehage og flere hundre boliger presser seg på golfbanen. I reguleringsplanen vil utbyggingen ta cirka 40 prosent av dagens golfanlegg.

– Det forsvinner så mye av golfanleggets område av vi frykter for en nedleggelse. Det er vi mot uten at det finnes reelle alternative erstatningsarealer, sier han til Budstikka.

For noen uker siden suspenderte klubben daglig leder Thomas Faale fra sine styremøter om utbyggingssaken på grunn av inhabilitet. I tillegg til å være daglig leder for golfklubben er han også representant for grunneier, samt daglig leder i driftsselskapet.

Faale har ikke ønsket å uttale seg i forbindelse med saken, men ifølge Budstikka, som har fått tilgang til et møtereferat mellom Faale og Bærum kommune, kommer det frem at grunneriene mener at det ikke er økonomisk forsvarlig å fortsette driften av golfbanen på området som står igjen etter at byggingen av skole, barnehage og boliger er ferdig.

I informasjonsskrivet Ballerud sendte ut til sine medlemmer i august, understrekes det at det likevel er håp om fortsatt golf for Ballerud GK. I reguleringsplanen står det nemlig at dersom utbyggingsplanene tar arealer fra golfanlegget, må det legges opp til at arealene kan erstattes. 

Nestleder i planutvalget, Elisabeth H. Gjølme, bedyrer overfor Budstikka at «vedtaket som sier at arealene må erstattes, er et premiss for reguleringssaken».

– Tas det arealer fra golfbanen, må det finnes erstatningsarealer, slik at utbyggingen ikke ødelegger for golfbanen. Hvis ikke er det i strid med de forutsetningene et flertall har stilt hele tiden, sier hun til Budstikka, og understreker at hun ble forundret over at grunneiere vil gi opp driften i 2023 på grunn av utbyggingsplanene.

– Dette må rett og slett løses, fastslår hun.

Powered by Labrador CMS