ØKONOMI OG SPORT//

Ti idretter kartlagt – golf billigst for barn og unge

En sammenligning av ti de mest populære idrettene for barn og unge i Rogaland viser at golf er rimeligere enn noen andre.

Barn unge trening junior Grini
De siste årene har stadig flere barn og unge oppdaget golfen. Bildet er fra juniortrening i Grini GK.
Publisert Sist oppdatert

Hva koster det for barn og unge å drive med idrett? Det ville Stavanger Aftenblad finne ut. Og avisens kartlegging viser at over 10 000 kroner i året skiller den billigste og dyreste idretten.

Aftenbladet tok for seg de ti største idrettene for barn og unge i Rogaland for å finne ut hva aktiviteten koster årlig for en 6-åring og 13-åring. Resultatene viser at forskjellene er store. For 6-åringer koster det alt fra 421 kroner til 10 661 kroner årlig å drive med idrett. 

Golf skiller seg ut som den billigste idretten å drive med. I andre enden av skalen finner vi hestesport.

– Håper det fortsetter

Fredrik Due, breddeansvarlig i golfforbundet, forklarer hvorfor kostnadene i barne- og ungdomsgolf er lave. 

– Den største delen av aktive golfere er voksne. Det er de som i stor grad betaler for golfklubbene med drift og anlegg. Sånn sett kan man si at de voksne tar mesteparten av regningen og ønsker at barn og unge skal ha en rimelig inngang til golfen, sier han til Aftenbladet.

Golf skiller seg ut sammenlignet med de aller fleste andre idretter ved at størsteparten av medlemsmassen er voksne. Rundt 13 000 av forbundets 125 000 medlemmer er under 19 år. 

Due peker også på en annen faktor til at golf er billig for unge. Klubbene betaler en sum per medlem til golfforbundet, men klubbene betaler ingenting for medlemmer til og med 19 år. 

– Det er et prinsipp som har vart lenge, og som vi håper varer langt inn i fremtiden, sier han.

DETTE KOSTER IDRETTEN

Nr Idrett 6-åring årlig 13-åring årlig
1Hestesport10.661,-12.560,-
2Svømming4195,-6180,-
3Kampsport2950,-4628,-
4Gym/turn3335,-4023,-
5Friidrett1971,-5071,-
6Fotball2231,-4314,-
7Håndball1703,-4303,-
8Volleyball2045,-3375,-
9Innebandy1835,-3180,-
10Golf421,-1821,-

Kartlegging: Stavanger Aftenblad

– Ikke overrasket

Daglig leder i Rogaland idrettskrets, Rune Røksund, sier til avisen det ikke er store overraskelser i oversikten.

– Noen idretter har trenere på frivillig basis, andre honorerer ivrige ungdommer eller lønner profesjonelle voksne som har idretten som sin arbeidsplass. Prisstigningen vi alle opplever, slår også hardt ut i idrettslagenes økonomi, sier Røksund.

Fire parameter er med i Aftenbladets utregning av årlige kostnader: 

  • Kontingent og avgifter er regnet ut ved et snitt av de fem–ti største klubbene i idretten i Rogaland. 
  • Utstyr er utregnet utifra et minimum, og avisen har bare tatt med utstyr som er helt nødvendig for å drive med idretten. I flere av idrettene er prisene på utstyr utarbeidet sammen med særforbundene. 
  • Lisens- og forsikringskostnader er tatt utgangspunkt i det som er strengt nødvendig – ikke utvidede forsikringer eller tilleggsforsikring. 
  • Reise/arrangement er i stor grad utarbeidet i samråd med særkretsene. Her har avisen lagt seg på et lavt konkurransenivå som gjenspeiler en breddeutøver. Dugnad er ikke tatt med i regnestykket. Dette fordi dugnad skal være frivillig, og ikke noe du er nødt til å delta på. 

Aftenbladet understreker også at det innad i de ulike idrettene kan det også være store kostnadsforskjeller fra klubb til klubb.

Powered by Labrador CMS