Og som i de andre køllekategoriene er det ingen dårlige produkter å finne.

Wedgene er de køllene i bagen som slites ut raskest, og derfor oftest må byttes ut. Når rillene begynner å bli slitt, blir det også mye vanskeligere å sette spinn på ballen. Heldigvis er wedgene også den rimeligste av de ulike produktkategoriene.

Uavhengig av om du har to, tre eller fire wedger, er det viktig at gapet i loft mellom de ulike køllene ikke blir for stort. Hvis gapet blir stort, blir det vanskelig å ha god lengdekontroll.

Når du kjøper wedger, er det noen viktige ting å ta hensyn til. Det første er hvor mange wedger du skal ha, og hvor mange grader loft du skal ha på de ulike wedgene? Noen ofrer et av de lange jernene eller woodene for å få en ekstra wedge i bagen. Uavhengig av om du har to, tre eller fire wedger, er det viktig at gapet i loft mellom de ulike køllene ikke blir for stort. Hvis gapet blir stort, blir det vanskelig å ha god lengdekontroll.

Wedgene er også noen av de mest allsidige køllene i bagen. Du bruker dem til å slå fulle svinger fra fairwayen, følsomme halvsvinger, hakke deg ut av roughen, redde deg ut fra sanden og chippe deg inn fra utsiden av green. Utformingen av wedgens såle (undersiden av køllehodet) og wedgens «bounce»-vinkel har stor betydning for hvilke bruksområder wedgen passer best til.

Bounce er vinkelen som dannes mellom slagflatens nederste kant (leading edge) og bakken. Bouncen gjør at køllen “spretter” opp igjen når den treffer bakken. Lav bounce-vinkel (0-6 grader) er best for tørre forhold med lite gress og for dem som ønsker å leke seg med kreative (og teknisk krevende) slag rundt greenene. Middels bounce-vinkel (6-10 grader) gir deg en allsidig wedge til de fleste forhold, mens høyere bounce (10 grader og høyere) betyr at wedgen fungerer best på mykt underlag og i sanden.

I tillegg er det ikke bare underlaget som betyr noe for hva slags bounce som passer best, men også hvor bratt eller flatt du kommer ned til ballen med køllen i tilslaget. Hvis du pleier å slå bratt ned på ballen og slår opp store gresstuster, bør du ha mer bounce. Du som “grer” gresset, vil sannsynligvis ha mest utbytte av lavere bounce.

Wedger 2017

(Scroll nedover for å se alle wedgene. Køllemerkene står i alfabetisk rekkefølge.)