VEIEN TIL GOLF//

Vil rigge for flere spillere: – Bruk simulatorene

På en oljeplattform i Nordsjøen har Eirik Grønhaug (30) testet en ny vei til golf. Han tror den kan fungere for hele Golf-Norge.

Eirik Grønhaug har kjørt tre VTG-kurs på en oljeplattform på Gullfaks-feltet i vinter.
Publisert Sist oppdatert

På tre fredager før nyttår lettet helikopteret fra Flesland og satte kursen mot Gullfaks A i Nordsjøen.

Ombord var Eirik Grønhaug, med golfbag, puttematte, pc og en plan.

– Vi er en vinternasjon, som betyr at mange baner er stengt i flere måneder. Jeg mener klubber rundt i landet kunne dratt inn mange nye medlemmer gjennom vinteren hvis de hadde hatt muligheten til å kjøre kurs også på simulator, sier han.

VTG krever banespill

Slik Veien til Golf (VTG) er lagt opp nå, må alle ha fire timer praksis ute på en bane for å fullføre kurset. Men i samarbeid med Norges Golfforbund har Grønhaug vært i Nordsjøen for å teste ut en ny modell.

Eirik Grønhaug med golfkølle ute på helikopterdekket på Gullfaks-plattformen.

– Da jeg hørte at de hadde golfsimulator på plattformen, tok jeg kontakt med NGF for å høre om jeg kunne gjennomføre en pilot offshore, hvor hele VTG-opplæringen foregår innendørs, forklarer Grønhaug.

Som Nordic League-spiller og daglig leder av Haugesund GK har 30-åringen god kjennskap til golfen. Og derfor hadde han mer i tankene enn oljearbeidernes velferd da han gjennomførte sikkerhetskurset og ble med helikopteret ut til Gullfaks-feltet.

– Det var jo et eventyr. Det blir ikke mer nasjonalromantikk for meg enn golf på en oljerigg, smiler han.

– Og sannsynligvis var jeg også den første i verden som fikk kjøre golfkurs på en plattform. Det er strenge sikkerhetsregler der ute, men vi fikk det til.

– Et hinder for vekst

Over tid er det blitt stadig enklere å starte med golf. Teoretiske og praktiske prøver er fjernet, antall timer er redusert. I dag består VTG-ordningen av tre timer e-læring, fem timer praktisk øvelse og fire timer med banespill, minimum 12 timer totalt.

Tre kurs er nå kjørt ute på oljeplattformen, hvor de har egen simulator. Puttematten hadde Grønhaug med til Gullfaks-feltet.

– Etter min mening er dagens VTG-krav om fire timers banespill et hinder for videre vekst i Golf-Norge, sier Eirik Grønhaug.

– Vi har etter hvert fått mange simulatorer her i landet. Og jeg får helt angst av å tenke på alle klubbene som må vente med kursingen helt til mars når de kunne brukt vintermånedene til å rekruttere og utdanne flere medlemmer.

Han mener banespillet med fordel kan erstattes av mer øvelse innendørs.

– Det viktige er kvalitet i kursingen for å oppnå tilstrekkelig ferdighetsnivå. Og da kan banespill i kursperioden gjerne byttes ut med annen praksis slik at kurset strekker seg over like mange timer eller mer.

Styrket i troen

I Grønhaugs oljeeventyr ble e-læringsmodulen gjennomført ute på Gullfaks A. Og resten av kurset ble kjørt på simulatoren. Etter piloten er han styrket i troen på at hele VTG kan avholdes innendørs, slik at flere spillere er klare når banene åpner.

– Helt klart. Jeg var ute på plattformen tre ganger, og kjørte tre helgekurs hvor vi tok for oss det aller viktigste å lære nykommere.

Han sorterte innholdet i to deler.

– Den første delen handlet om sikkerhet, effektivt spill og banepleie. For det er viktig at de nye ikke legger igjen spor etter seg, men glir rett inn i flyten og ikke gjøre skade. Og den andre delen handlet om mestring av eget spill. For meg er disse to komponentene helt avgjørende for å gi alle en god inngang i golfen, sier Grønhaug.

Noe må oppleves

– Skulle vi droppet banespillet i opplæringen, måtte vi også gjort noe med forventningene ute i klubbene, sier breddesjef Fredrik Due i NGF.

I virksomhetsplanen for Golf-Norge står det klart å tydelig at det skal jobbes for å gjøre «Veien til Golf» enklere og mer fleksibel.

– Vi har ønsket å teste ut om det er mulig å kjøre hele VTG-kurset innendørs, og derfor igangsatte vi et pilotprosjekt i fjor vinter, forteller Fredrik Due, avdelingsleder for bredde og utvikling i NGF.

Da Grønhaug endelig fikk ja fra oljeselskapene til å gjennomføre sin plattform-idé, satt NGF allerede med mange erfaringer fra innendørspiloten andre steder.

– Mye fungerte bra, men rapportene ga også et klart signal om at læringen ute på banen er viktig, fastslår Due, og ramser opp flere eksempler for å tydeliggjøre poenget.

– Det er vanskelig å reparere nedslagsmerker på en simulatormatte. Eller lære hvor du skal plassere trallen ved greenen, eller hvor fort du skal gå, eller rope «Fore!» hvis ballen er på avveie.

– Vi kan gjerne fortelle det på kurs, men erfaringen ute på banen gjør overføringen mye enklere. Det er kjent pedagogikk, og det pedagogiske fundamentet er grunnlaget for alt vi gjør, understreker han.

To krefter

Breddesjefen opplever at det er to sterke krefter i Golf-Norge som drar i hver sin retning når VTG-ordningen vurderes.

– De kommersielle kreftene vil slippe opp enda mer, og trenerkreftene mener at vi allerede har gått altfor langt, forklarer han.

Samtidig har golfforbundet fått en klar bestilling fra Golftinget om å gjøre veien til golf enklere og mer fleksibel.

– Målsetningen med VTG er å gjøre spillerne klare så fort som mulig, og øverst på listen står sikkerhet, effektivt spill og banepleie. Skulle vi droppet banespillet i opplæringen, måtte vi også gjort noe med forventningene ute i klubbene.

NGF liker tanken om at flere simulatorer tas i bruk. Derfor ble det også gjort endringer i VTG-opplegget senest i høst.

– Kravet er fortsatt 12 timer. Men du trenger ikke å sette av en hel helg for å ta kurset. De tre timene med e-læring skjer digitalt. De fem timene med praktisk trening kan gjennomføres innendørs. Og de fire timene med banespill kan du gjøre med en venn når du har tid til det.

– Jeg føler at vi har tatt store steg samtidig som det pedagogiske er ivaretatt, sier Fredrik Due.

Powered by Labrador CMS