Det krever mye trening, tålmodighet – og tid, før en føler at en behersker slag og banens utfordringer sånn noenlunde. I hvert fall nok til at en synes det er mer gøy enn frustrerende.

Dessuten tar det mye tid å spille en golfrunde.

Mange prøver, men gir seg dessverre.

Det er de nakne fakta fra en undersøkelse som ble lagt frem på en konferanse som jeg deltok på hos R&A i St. Andrews for noen uker siden. Undersøkelsen var gjort i USA, der de opplever det samme som mange land i Europa; sporten er i stagnasjon, det blir færre som spiller golf. I motsetning til i Asia, der golfsporten har en voldsomt oppsving.

Så hva kan en gjøre for at flere skal komme over «terskelen»?
Ett av de soleklare rådene fra ekspertene som gransket svarene fra undersøkelsen, var at en burde gjøre noe med tidsbruken og sjansen til å spille til relativt par.

Dermed ble kampanjen «tee it forward» skapt. En kampanje som tar sikte på å få fart på spillet og ha mer moro på golfbanen. Sentrale golfstjerner stilte seg bak kampanjen, som ble kjørt både som reklamekampanje og med stort fokus på redaksjonell plass i golfmagasiner. Flytt utslagsklossene fremover, fjern røde og gule klosser. Få vekk machopreget. Det er ingen mening i at vanlige amatører skal slå fra samme tee som de profesjonelle. Det viktigste er jo ikke å slå lengst, men å takle utfordringene, slo den amerikanske foredragsholderen fast.

Dette førte til at mange baner bygget nye utslagssteder og at man innførte lengebegrep som eksempelvis 54 og 59 på klossene, markering for hvor lang konkurranseløype en hadde valgt (i antall tusen yards). Noen steder ble det laget en «silver tee», som var spesielt beregnet på pensjonister. Mange norske baner har kommet etter med lengdemarkering istedenfor farge. Og bra er det.

Det er nå to år siden amerikanerne satt i gang prosjektet «tee it forward». Og på konferansen i Skottland ble erfaringsmateriale lagt frem; kampanjen har vært en suksess!

Tallenes tale forteller at 85 prosent mente at det hadde blitt mer moro å spille golf, 56 prosent oppga at det gikk raskere, 93 prosent sa at dette var et vellykket tiltak. Og noen la til at de hadde blitt bedre på nærspill, for nå var det viktigere enn de lange slagene.

Resultatene overbeviste amerikanerne, og kampanjen «tee it forward» skal nå kjøres i 20 år fremover, slik at flest mulig baner skal bli med på prosjektet. Dette er lærdom vi også kan høste av. Så jeg håper at flere norske baner gjør som amerikanerne: «Tee it forward».

Finn H. Andreassen

President NGF