Byggeplanene//

Et nasjonalt kompetansesenter er viktig for talentutviklingen

Vi trenger et samlingssted vinterstid der vi kan samle det beste av tilgjengelig teknologi, forske på ny kunnskap og få en mer faktabasert satsing i Norge.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentenes mening. Ønsker du å sende inn debattinnlegg selv? Send oss e-post på redaksjon@norskgolf.no

På NTG og WANG er vi heldige som får jobbe med mange av de mest motiverte unge golfspillerne i landet. Vårt mål er å bidra til at Norge utvikler golfere som hevder seg på et høyt internasjonalt nivå. Dette gjør vi i samspill med Norges Golfforbund og ikke minst med klubbene våre elever er medlem i.

Vi mener at et innendørs nasjonalt kompetansesenter for golf vil være et svært viktig bidrag i dette arbeidet. Dersom Norge skal ta steg og bli et land som ligger i front på talentutvikling er det et sterkt behov for et senter der vi kan samle og dele kompetanse på talentutvikling som kommer hele landet til gode. Vi trenger et samlingssted vinterstid der vi kan samle det beste av tilgjengelig teknologi, forske på ny kunnskap og få en mer faktabasert satsing i Norge.

I andre idretter som har gjort valg i denne retningen opplever vi det som positivt for idretten. Vi tror at dersom Golf-Norge samler seg om dette så vil det stimulere til utvikling av flere regionale kompetansesentre. I et nasjonalt kompetansesenter vil klubber og forbund kunne arrangere temasamlinger, hjemmesamlinger og jobbe med trenerutvikling gjennom hele året på en helt annen måte enn slik det har vært frem til nå. Ved å jobbe systematisk med å spre denne kunnskapen i Norge vil det stimulere klubber til å satse på sin juniorvirksomhet og rekruttering til golfsporten. Et nasjonalt kompetansesenter vil kunne samle trenere, utvikle kompetanse og styrke talentsatsingen i Norge. Denne kompetansen kommer ikke kun eliten til gode, men den vil styrke bredden i regionene også. Noen av våre skoler ligger på det sentrale Østlandet, men vi har også golflinjer på skoler på Vestlandet. Også for disse ser vi nytten av et slikt senter.

Toppen er lavere enn før

Sammenliknet med de fleste idretter i Norge er antallet unge spillere på et høyt ferdighetsnivå lavere i dag enn før. Toppene er gode, men vi opplever at det generelle ferdighetsnivået på utøvere som søker på golflinjene våre på videregående skoler er på vei ned sammenlignet med tidligere år. Dette er et tydelig farevarsel for alle som er opptatt av at Norge skal få frem flere utøvere som hevder seg internasjonalt i fremtiden.

Vi har alle et ansvar for å ta tak i denne situasjonen. Det starter lokalt på klubb, og det fortsetter på videregående skoler og forbundsnivå. Golf er en dyr idrett for ungdommer som satser hardt. Reisedøgnene er mange og et kraftsenter, som dette vil være, vil kunne erstatte samlingsdøgn i utlandet samtidig som kostandene holdes nede. Vi trenger å skape møteplasser for trenere og talentene der de kan utvikle seg videre hjemme i Norge hele året.

Golf-Norge må ta steget fremover om vi skal møte de utfordringene vi står overfor. Vi trenger bedre golfkompetanse på flere, bedre treningskunnskap og vi må motivere flere barn, unge og trenere til å satse mot et høyt nivå.

Olympiatoppen er utspringet for norsk idretts mange prestasjoner. De bygget opp sin virksomhet på Sognsvann i Oslo for deretter å bygge regionale sentra. Nå har vi mulighet til å gjøre det samme i Golf-Norge. Vi tror et nasjonalt kompetansesenter er et viktig steg på veien. Skal vi bli best i verden trenger vi et senter som har de samme ambisjonene.

Powered by Labrador CMS