Det skriver Fædrelandsvennen i fredagens papirutgave.

I sommer etterga klubbens bank 5,5 av de ni millionene de hadde i lån. I bystyret forrige uke fikk de gjennomslag for et lån til Kristiansand kommune på tre millioner kroner.

– De resterende 500 000 betaler vi med oppsparte midler, slik at vi per 31.12 vil ha redusert gjelden fra ni til tre millioner, sier styreleder Jakob Kallevik til Fædrelandsvennen.

Han sier konkurs hadde vært et sannsynlig utfall, dersom de ikke hadde fått til akkordløsningen i sommer. Dette var redningen for klubben.

– Vi merker allerede på både medlemsmassen og i sponsormarkedet at finansieringsløsningen gjør det enklere på alle måter. Samtaler har endret seg fra «når går vi konkurs» til «dette får vi til». Det er en helt annen energi i medlemsmassen, og det er kjempeviktig når vi er helt avhengige av medlemmer som stiller opp. Og selv om sponsormarkedet ikke er enkelt, er det likevel mye verre når oppbud var et alternativ, sier Kallevik til Fædrelandsvennen.