Denne helgen er landets golfklubber samlet på Lily Country Club på Miklagard for å bestemme hvordan Golf-Norge skal styres i årene fremover, og under fredagens fagdag før tinget starter, presenterte André Jåtog og Kate Hege Nielsen fra NGF tall fra den store tilfredshetsundersøkelsen «Golfspilleren i sentrum».

Resultatene derfra fikk mange av de oppmøtte klubbrepresentantene til å spisse ørene.

Les også: Kommentar: Golfboomens bakside

For selv om medlemsboom og rekordhøy aktivitet har fått golfklubbene til å juble de to siste sesongene, viser tallenes tale at det også er en stadig voksende kilde til frustrasjon for mange golfere der ute.

Basert på svarene fra 18 000 medlemmer i 64 forskjellige klubber har nemlig tilfredsheten blant norske medlemmer gått ned de to siste sesongene – og dette er uavhengig av både kjønn, alder og handicap.

Selv om den gjennomsnittlige tilfredsheten akkurat holder til en godkjent «terningkast fire», sier André Jåtog at det er viktig at klubbene tar utviklingen på alvor.

– Hvis vi tillater dette å utvikle seg, kan det bli en negativ spiral hvor mange av de som er ivrige golfere i dag, plutselig blir negative ambassadører som snakker ned golfen. Tiden er inne for å tenke utenfor boksen, fastslår Jåtog.

(Artikkelen fortsetter under)

André Jåtog presenterte tall fra medlemsundersøkelsen «Golfspilleren i sentrum» under fagdagen før golftinget. Tallene viser at tilfredsheten blant norske golfere har gått ned noe under «golfboomen». (Foto: Anne Hoftun Knudsen/Norsk Golf)

For få ledige starttider

Så hva skal til for gjøre medlemmene mer fornøyd?

Ifølge Jåtog har medlemmene pekt ut fire hovedområder som er spesielt viktige: De mener de får for lite valuta for medlemskontingenten de betaler, det er for få ledige starttider og for dårlig flyt på banene, de vil ha mer informasjon om hva styret i klubben gjør, og de synes det sosiale miljøet i klubben kan bli bedre.

– Når medlemmene sier de får for lite valuta for medlemsskapspengene, betyr det ikke at man skal senke prisene. Det handler om at medlemmene trenger å få en følelse av at de får mer igjen for medlemskapet sitt, sier Jåtog.

Han sier mulige måter å øke merverdien på medlemskapet kan være å ha greenfeesamarbeid med andre klubber, greenfeebilletter til egen bane i medlemskapet for å kunne ta med gjester, og rimelig bruk av range.

Men dette løser ikke tilbakemeldingen fra mange medlemmer om at de ikke får utnyttet medlemskapet i tilstrekkelig grad:

17 prosent av respondentene har nemlig svart at de ikke ser for seg at de kommer til å fortsette å være medlem i klubben to år frem i tid.

Denne lojaliteten har riktignok vært stabil de siste årene, men forklaringen bak tallet har forandret seg mye.

Av dem som ser for seg at de ikke kommer til å fortsette som medlem om to år, svarer hele 30 prosent at forklaringen er at det er blitt for vanskelig å få starttider.

Til sammenligning var dette tallet på bare 5 prosent (!) for to år siden.

– At medlemmene opplever at de ikke får nok valuta for pengene, handler om at det er for vanskelig å få starttider og at de ikke får utnyttet sitt medlemskap tilstrekkelig. Klubbene må ta dette på alvor og tenke nytt rundt hvordan man organiserer golfen, sine aktiviteter og hvilke medlemmer man prioriterer, konstaterer Jåtog.

De færreste har lyst til å spille turneringer

Han mener at klubbens aller ivrigste medlemmer, de såkalte «superbrukerne» som deltar i alt som er av dame- eller herredager, helgeturneringer og legger beslag på de mest attraktive starttidene i «primetime» vies for mye oppmerksomhet av dem som driver golfklubbene.

(Artikkelen fortsetter under)

Det arrangeres mange klubbturneringer i Norge hvert år. Kanskje litt for mange? spør André Jåtog. (Foto: NGF)

– Og det er heller ikke så rart, for det er jo nettopp disse medlemmene som presser på klubblederne gjennom hele golfsesongen. Det kan jeg selv skrive under på fra tiden min som daglig leder på Bærum GK. Men man må tørre å gjøre seg litt upopulær blant disse medlemmene også, sier Jåtog.

Hans poeng er at de ivrigste og mest høylytte medlemmene ikke er representative for hva størsteparten av medlemsmassen ønsker seg.

– Min personlige mening er at «superbrukerne» har hatt det for bra i Golf-Norge. Vi må tenke annerledes med tanke på hvordan starttidene på golfbanen skal fordeles, og da bør vi kutte ned på antall helgeturneringer og klubbturneringer i ukedagene. 

Jåtog sier det er paradoksalt at klubbturneringer legger beslag på så mange av klubbens ledige starttider. Tallene fra Golfspilleren i sentrum viser nemlig at bare 8 til 12 prosent av medlemmene i klubbene er interessert i å spille turneringer.

– Det betyr at 88 prosent av golferne der ute ikke er interessert i det klubbene forsøker å gjøre for å skape et godt miljø!

Samtidig gir medlemmene også tilbakemelding om at det ikke er nok sosiale arrangementer i løpet av året.

– Dette forteller meg at turneringer IKKE er løsningen. Man må finne på andre ting for å skape et godt miljø i klubben, og her handler det bare om å være kreativ, sier Jåtog.

Kate Hege Nielsen skyter inn at mange av de nye medlemmene som har strømmet til, de «unge voksne», gjerne ønsker å konkurrere mot hverandre, men da i mindre sosiale kompisturneringer de har organisert selv – ikke organiserte klubbturneringer.

Et annet tiltak Jåtog foreslår som også vil kunne frustrere mange av klubbens «superbrukere», er at klubben holder av enkelte ukedager i kalenderen hvor det utelukkende er mulig å bestille nihullsrunder i Golfbox.

– Det kommer til å gjøre at man får booket dobbelt så mange runder på banen den dagen. Superbrukerne kommer til å hyle, men vi vet at store deler av medlemsmassen sier at golf tar for lang tid, og at det er for få ledige starttider. 

– Det gjør man klokt i å lytte til.

– – –

NB! Én ting er hva som gjør norske golfere misfornøyde; vet du hva som gjør norske golfere fornøyde? Det pratet Jåtog om da han gjestet vår podcast Mulligan nylig!