Styret i Oslo Golfklubb opprettet i fjor en komité som skulle evaluere klubbhusets fremtid. Klubbhuset er i dårlig forfatning, og snart må noe gjøres. 

21. mars skal klubbhusets fremtid avgjøres i et ekstraordinært årsmøte. Da skal medlemmene stemme over hvorvidt klubben skal investere i et nytt klubbhus eller ikke.

– Huset vi har i dag er tilpasset behovene vi hadde for flere tiår siden. Skissene for det nye klubbhuset er tilpasset nåtidens og fremtidens behov, forteller Niels Vik, daglig leder i Oslo GK til Norsk Golf.

– Styret ønsker nå å få medlemmene med seg på å ta et valg; enten går vi for rehabilitering av det gamle bygget, eller så river vi og bygger nytt for fremtiden. Uansett må noe gjøres. Vi kan ikke fortsette med overflatisk behandling av bygget, slik det har vært til nå. På innsiden av veggene er det avdekket en del feil og mangler, som det må gjøres noe med i løpet av et par-tre år. Når alle disse tingene er fikset, har man brukt et tosifret antall millioner. Det er mye penger å bruke på noe som medlemmene ikke vil se forskjell på, forteller Vik.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Slik ser klubbhuset på Oslo GK ut i dag. Nå er tiden moden for en oppgradering. (Foto: Oslo GK)

I følge klubbens hjemmeside er det estimert at byggekostnadene for et nybygg blir rundt 52 millioner kroner. Kostnadene ved rehabilitering kontra et nybygg er nøye gjennomgått, og konklusjonen er at de årlige kostnadene ved rehabilitering og drift av eksisterende klubbhus vil bli om lag de samme som ved å bygge nytt klubbhus. Selv etter en eventuell rehabilitering vil dagens klubbhus ha cirka 35 prosent høyere driftskostnader enn et nytt bygg.

Styret har ikke noe hastverk med å presse frem dette. Det som er viktig for oss, er at medlemmene våre bestemmer hva som skal gjøres

Niels Vik, Oslo GK

– Styret har ikke noe hastverk med å presse frem dette. Det som er viktig for oss, er at medlemmene våre bestemmer hva som skal gjøres, slik at vi kan fortsette arbeidet. De signalene vi har fått fra medlemmene om et nytt klubbhus, har vært veldig positive, og mange synes det er spennende. Men mange er naturligvis nysgjerrig på hvor mye det kommer til å koste. Det kommer helt an på hvor mye vi klarer å få inn i spillemidler og andre offentlige bidrag, og hvordan vi klarer å finansiere prosjektet eksternt og internt. Det jobber vi med i disse dager, sier Vik og fortsetter:

– Det vi legger opp til når vi vet den endelige summen, er et påslag på medlemskontingenten. Da kan man velge å betale x antall kroner ekstra i 25 år, eller en engangssum «up front». For de fleste vil det være gunstigere å betale alt på en gang, men for dem som er godt oppe i årene, kan det være mer aktuelt å velge 25-årsløsningen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Illustrasjon av hvordan det nye klubbhuset kan se ut. Legg merke til hvordan deler av klubbhuset går under parkeringsplassen. 

Vik sier en eventuell bygging av nytt klubbhus uansett ikke vil bli påbegynt midt i en golfsesong.

– Ettersom vi venter på at medlemmene skal ta en beslutning, har vi ikke kommet så langt som å velge entreprenør. I tillegg skal fylkesmannen og miljøvernavdelingen godkjenne planene. Det skal også innom politikere og andre instanser, og byantikvaren har også uttalelsesplikt. Dersom disse tingene ikke er klart  i tide, vil vi vente med eventuell byggestart til sesongslutt 2018.

Les mer om klubbhusprosjektet på Oslo GK her.