Golf-Norge Rundt//

Får to millioner kroner til nytt klubbhus

For en snau måned siden annonserte Skjeberg GK at de ønsker å bruke 15 mill. til å utvide klubbhuset. Nå har de fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB for å realisere prosjektet. 

Anders Prestegaard Mathisen (t.v.) i DNB Sarpsborg gir beviset for to millioner kroner til Cathrine Laursen i Skjeberg Golfklubb fra Sparebankstiftelsen DNB
Publisert Sist oppdatert

– Dette betyr enormt mye for oss, og det gjør at vi tar et langt steg nærmere å få til det vi jobber med, sa Cathrine Laursen, daglig leder i Skjeberg GK til Sarpsborg Arbeiderblad, og legger til: 

– Vi ønsker at Skjeberg Golfklubb skal bli en helårs klubb og da må det bygges på. Husutvidelsen vil koste et sted mellom 13 til 15 millioner kroner. Dette hjelper oss veldig i jobben med å få til dette.

Den planlagte utvidelsen av klubbhuset på 360 kvadratmeter gir plass til fire nye simulatorer og en putting-green for innendørs trening. I tegningene er det også et aktivitetsrom og oppholdsrom.

– Dette kan brukes hele året til både trening og VTG-kurs, selv når det spilles golf ute. Og vi vil ikke lenger være avhengig av været, forklarte styreleder Einar Evensen til Norsk Golf i juni

Klubben estimater  at de totale byggekostnadene vil beløpe seg til ca. 12,5 millioner kroner, hvorav Skjeberg GK vil sitte igjen med en gjeld på 2,5 millioner. Men investeringen har også et inntektspotensial som gjør at framtidige kostnader til vedlikehold og lån er godt ivaretatt.

– Dette er et prosjekt som vi kan søke om spillemidler til, og også bidrag fra stiftelser og kommunen. Momskompensasjon vil vi få, og våre mange dugnadshjelpere vil også trå til. Det reduserer gjelden til 2,5 millioner kroner når alt er betalt.

– Midt i blinken 

Nå har de altså mottatt støtte. Denne omgangen to millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. 

– Skjeberg Golfklubbs sin søknad har de elementer som vi mener skal være med. Deres satsing på barn og unge og dette prosjektet for å fange dem hele året er midt i blinken. Dette er en klubb tuftet på dugnad og frivillighet også, som selvsagt ikke er noe minus det heller, sa Andreas Prestegaard Mathisen i DNB Sarpsborg til SA. 

Sparebankstiftelsen DNB eier rundt 8,5 prosent av aksjene i DNB, og utbyttet fra disse aksjene brukes til samfunnsnyttige formål. 

Siden oppstarten har stiftelsen bidratt med over 11,5 milliarder kroner til diverse prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige, og gir et positivt bidrag til barn og unge.

– Stiftelsen støtter prosjektene til organisasjoner som skaper aktivitet og tilhørighet i nærmiljøet. Prosjektene skal treffe barn og unge inntil 25 år, og vi er opptatt av frivillighet og dugnadsånd. Det er viktig at prosjektet har verdi over tid og kommer mange til gode, forteller Mathisen videre. 

Powered by Labrador CMS