Én person:

«Worstball» eller «Bestball»

Spill med to baller (dette forutsetter lite trafikk på banen. Her er det greit å høre med starteren før du går ut om det er greit). Høy- og mellomhandicapere anbefales å spille bestball. Det vil si at du alltid slår to slag fra der ditt forrige beste slag endte. Lavhandicapere som ønsker seg en ekstra test, kan gjøre det motsatte og alltid spille på sin dårligste ball.

 

«Herman & Sherman»

Dette er først og fremst for den gode spilleren: Spill slik at du bytter på å slå bare drawer og bare fader på annenhvert hull.

 

To personer:

«Bag Raid»

Spill match. Hver gang du vinner et hull, kan du fjerne en kølle fra motstanderens bag. Når du taper ett hull, kan motstanderen din velge mellom å fjerne en kølle fra din bag eller ta tilbake en av køllene du har stjålet fra ham/henne.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

«Snorball»

I stedet for handicap blir hver spiller tildelt én meter med hyssing for hvert handicap slag vedkommende har på banen. Har du Spillehandicap 15, får du dermed 15 meter med hyssing du kan benytte deg av på golfrunden.

Har du slått et slag i vannhinderet, kan du bruke hyssingen til å flytte deg inn på banen igjen. Men husk: bruker du tre meter med hyssing, har du tolv meter igjen. Snoren klippes alltid av med samme lengde som ballen flyttes. Du kan flytte ballen inn fra out of bounds, ut av bunkere, til en bedre lie i fairway og så videre. På greenen blir det enda mer taktisk. Her har du nemlig lov til å flytte ballen i hullet, forutsatt at du har nok hyssing. 

 

Tre personer:

«Københavner»

Alle mot alle. Det er seks poeng som skal fordeles på hvert hull. Hvis en vinner hullet alene, får vedkommende fire poeng. Den nest beste scoren (eventuelt poengsum ut fra mottatte slag) får to poeng, og den dårligste får null poeng. Hvis en person vinner hullet og de to andre deler, blir poengsummen 4-1-1. Dersom to personer deler og en taper, blir fordelingen 3-3-0. Bruker alle mange like mange slag/får like mange poeng, blir poengfordelingen 2-2-2. Flest poeng på slutten av runden vinner.

 

Fire personer:

«High-low-high»

Del dere inn i lag på to. Spilleren med den beste scoren/poengsummen på et hullet spiller match mot motstanderen med den beste scoren på det samme hullet. Spilleren med den dårligste scoren på hullet spiller match mot den dårligste hullscoren på motstanderlaget. Slik fungerer det i praksis:

Lag 1 består av spiller A og B. Lag 2 består av spiller C og D. På hull 1 får spiller A tre poeng, og spiller B stryker. Både spiller C og D får to poeng. Matchen er da 1-1 etter hull 1, fordi spilleren som er «high» på lag 1 (A) får tre poeng. Det slår den beste scoren på lag 2. Spilleren som er «low» på lag 2 slår «low» på lag 1, som strøyk hullet.

På neste hull får spiller A ett poeng og spiller B to poeng. Spiller C får tre poeng og spiller D får ett poeng. Spiller B er da «high» i lag 1 med to poeng, men taper hullet mot spiller C, som fikk 3 poeng. Mellom de to som var «low» på hvert lag, A og D, deles hullet på ett poeng. Dermed står matchen 2-1 til lag 2 før hull 3.

(Artikkelen fortsetter under)

 

«Robbins»

Passer for deg som vil spille foursome med variasjon og vil bytte lagkamerat underveis. Spill de første seks hullene som en foursome-match. Deretter bytter dere partner de neste seks hullene og spiller en ny foursome-match. De siste seks hullene spiller dere med den dere ikke har spilt med tidligere, slik at alle får spilt med og mot alle. Seier i en sekshullsmatchen gir to poeng, uavgjort gir ett poeng. Den spilleren med flest poeng etter de tre sekshullsmatchene vinner.

 

«Try all»

Del dere inn i lag på to før runden starter. Spill på hver deres ball fra tee, men på andreslaget skal du og medspilleren din bytte ball. A slår fra B sitt utslag og motsatt. Etter andreslaget velger dere hvilken ball som skal spilles, og spilleformen går over til foursome helt til ballen er i koppen. Et eksempel er på et par 4-hull: Dere slår begge utslaget, og spiller A må slå fra spiller B sin ball som havnet i den tykke roughen, mens spiller B kan spille fra A sin ball som ligger midt i fairway. Etter andreslagene plukker dere opp den ballen som ligger dårligst plassert, og slår annethvert slag på ballen som dere har valgt.

 

Uavhengig av hvor mange dere er:

«Throw ball»

Her får du testet kastearmen din. Alle mot alle. Hver spiller har ett tildelt kast per hull. Kastet teller ikke som et slag, og kan også brukes ut av hindringer og out of bounds. Her blir det lave scorer!

(Artikkelen fortsetter under)

 

«Stableford med joker»

Spill vanlig stableford, men med en vri. Du kan plukke deg ut ett «jokerhull» på front-nine og ett på back-nine. På de to jokerhullene får du dobbelt så mange poeng som vanlig, så hvis du gjør birdie etter ditt handicap, får du seks poeng. Men husk: du må melde fra til de andre spillerne på tee før du slår utslaget at det skal være jokerhullet ditt. Flere spillere kan ha samme jokerhull.

 

«2-2-2»

Krever to til fire spillere:  2-2-2 er en veldig populær spilleform i USA blant spillere som liker å kombinere golf med et veddemål. Spilleformen består av tre turneringer/veddemål i ett: en på front-nine, en på back-nine og en for hele runden. Disse tre delene teller som separate veddemål.

Spillerne blir enige om en samlet pott som skal fordeles likt på alle hullene, for eksempel 150 kroner. Da får vinneren av front-nine 50 kroner, 50 kroner totalt til vinneren på back-nine og 50-kroner for vinneren av hele 18-hullsrunden.

Hvis du gjør det best i gruppen din på front-nine, dårlig på back-nine og ikke vinner 18-hullsrunden sammenlagt, stikker du av gårde med 50 kroner. Gjør du det best både på front-nine, back-nine og dermed også runden totalt, stikker du av med hele potten med 150 kroner. Dere kan selv velge om dere vil spille slagspill, stableford eller match. Det morsomme med denne spilleformen er at den holder deg skjerpet hele runden – selv hvis du skulle fått en dårlig start.