NM I 2025//

Først ville ingen – nå har flere klubber meldt seg

Ingen av landets golfklubber søkte om å arrangere NM i 2025 innen fristen. Nå vil flere låne ut banen sin, men også ha en ny vurdering av hva klubbene mottar av bidrag.

Nybakt norgesmester Dorthea Forbrigd (t.h.) gratuleres av Mia Sandtorv Lussand på Bjaavann GK i 2023.
Publisert Sist oppdatert

Da søknadsfristen gikk ut 1. mai, hadde ingen norske golfklubber søkt om å arrangere Norgesmesterskapet for damer og herrer i 2025. Dermed sto Norges Golfforbund uten bane til sin gjeveste turnering neste år.

Men etter at Norsk Golf satte lys på saken, har turneringsansvarlig Thomas Vesteraas i NGF nå mottatt flere henvendelser av klubber som vil stille opp.

– Noen har sendt en formell henvendelse, andre har vist interesse. Det er hyggelig å få bekreftet at NM er fortsatt er attraktivt, sier han.

Kan søke til 4. juni

Blant de som har kontaktet golfforbundet om å få arrangere NM i 2025 er Salten GK, Hauger GK, Losby GK, Atlungstad GK, Borre GK, Holtsmark GK og Moss & Rygge GK.

– I tillegg er det flere som vil ta det opp internt før de eventuelt sender oss en formell henvendelse, forteller Vesteraas, som har utvidet fristen fram til tirsdag 4. juni. 

– Deretter vil vi forberede papirene for styret i NGF, som skal behandle saken på sitt styremøte senere i juni. Tildelingen offentliggjøres så fort som mulig etter det.

I kommentarfeltet på Norsk Golfs Facebook-side har mange pekt på lav kompensasjon fra NGF til klubbene som en forklaring til den labre søknadsinteressen før den opprinnelige fristen.

Klubbene som arrangerer NM mottar 80 prosent av startkontingenten på 1200 kroner (4 runder á 300 kr) for 156 spillere. Sammen med inntektene fra onsdagskvalifiseringen gir det et bidrag på rundt 150 000 kroner.

– De resterende 20 prosentene går til å dekke dommere, TD-er og diverse arrangementsutstyr. Det er en ordning som klubbene selv har vært med å utforme, men den kan sikkert ses på igjen, sier Vesteraas.

Fra 100 til 80 prosent

Mange klubber hadde i lang tid vært misfornøyd med kompensasjonen som NGF yter til arrangørene av forbundsturneringer. I oktober 2018 bestemte NGF-styret å etablere et utvalg med klubbrepresentanter for å jobbe ut en fremtidig modell.

Utvalget besto av Cecile Lundgreen (Borregaard GK), Marius Thorp (Bærum GK), Tor Oddvar Torve (Hakadal GK) og Per Kristoffersen (Losby Golfklubb).

«Arrangement av turneringer bør være en prioritert oppgave i hele Golf-Norge. Både klubber og forbund bør bidra aktivt til at vi får et turneringstilbud for alle,» fastslo arbeidsgruppen – som også innhentet informasjon om praksis i Sverige og Danmark.

I juni 2019 la utvalget fram sin konklusjon. Det opprinnelige forslaget var at startkontingenten i forbundsturneringer skulle settes til 300 kroner per turneringsrunde – og at hele kontingenten skulle tilfalle arrangørklubben. 

Da NGF styrebehandlet saken i september samme år, var klubbenes andel redusert til 80 prosent. 

Turneringsansvarlig i NGF, Thomas Vesteraas, er glad for at flere klubber nå vil arrangere NM, og er heller ikke fremmed for at kompensasjonsordningen ses på igjen.

Skulle økes etter hvert

Forklaringen var at «NGF har utfordringer med å balansere budsjettene for 2020 og 2021.» I det justerte forslaget ble det i stedet lagt inn en ambisjon om å øke inntektene i samarbeid med klubbene.

«Gir arbeidet resultater, skal forslag til økning av turneringskompensasjon fremlegges NGF-styret av NGFs administrasjon før neste budsjettperiode,» står det å lese i protokollen.

Men til tross for at alle piler i Golf-Norge har pekt oppover siden pandemiårene 2020 og 2021, står kompensasjonen for å arrangere forbundsturneringer fortsatt på samme nivå.

Andreas Thorp og Haga GK ønsker å hjelpe til med å arrangere turneringer. – Vi en idrettsklubb, understreker han.

Andreas Thorp, sportslig leder i Haga GK, strekker likevel ut en hånd til NGF.

– Vi har ikke rukket å styrebehandle dette. Men vi har også tidligere signalisert at vi ønsker å arrangere Norgesmesterskapet. I år skal vi ha junior-NM. Opprinnelig hadde vi satt oss 2027 som et naturlig mål for NM, men da vi leste at ingen hadde søkt om NM i 2025, var det naturlig for oss å ta kontakt. 

– Vi ønsker å bidra og gå foran. Vi er først og fremst en idrettsklubb, og kan ha ni hull åpne for aksjonærene selv om vi arrangerer NM her, understreker Thorp.

Ønsker et vedlikeholdsfond

Noen mil lenger nord, på andre siden av Oslo, har også Hauger GK henvendt seg til NGF om NM neste år.

– Vi ønsker å ta ansvar og arrangerer turneringer hvert eneste år, sier administrasjonsleder Elin Ingvaldsen.

Elin Ingvaldsen, Hauger GK
Elin Ingvaldsen i Hauger GK hadde gjerne sett at kompensasjonen til arrangørklubbene ble utvidet med et veldikeholdsfond.

– Våre medlemmer spør faktisk om turneringer, de ønsker å hjelpe til, så viljen er stor. Og det er mye positivt vi får ut av det. Det bygger omdømme og klubbtilhørighet. Men samtidig koster det penger. Man strekker seg gjerne litt ekstra når man inviterer til fest.

– Hvorfor søkte dere ikke innen fristen?

– Vi hadde tenkt å vente med NM-søknaden til vi sto litt sterkere. Blant annet holder vi på å renovere bunkerne nå, og vi vil jo at banen skal være på sitt beste, svarer Hauger-lederen, som har et klart syn på kompensasjonsordningen og bidraget fra NGF.

– Bidraget er til god hjelp for å arrangere selve NM-helgen, men dekker ikke alt ekstraarbeidet med banen som skal gjøres klar. Jeg skulle gjerne sett at ordningen ble utvidet med et vedlikeholdsfond som vi kunne søkt om midler fra. 

– Det ville gitt et løft og hjulpet oss veldig mye, sier Elin Ingvaldsen i Hauger GK.

LES OGSÅ//

Powered by Labrador CMS