Juniorsatsing//

Generalsekretæren: – Viktig å ha to tanker i hodet samtidig

Plass på golfbanene er økende utfordring. Golfforbundets generalsekretær Tor-Anders Hanssen mener Golf-Norge må tenke nytt for imøtekomme alles ønsker og behov. 

Tor-Anders Hanssen, generelsekretær i NGF.
Publisert Sist oppdatert

Under Golftinget i høst satte Golf-Norge seg selv nye mål. To av dem er å øke antall barn og unge i norske golfklubber, samt tilby organisert trening for alle juniorer som ønsker. 

Derfor mener Tor-Anders Hanssen, generalsekretæren i Norges Golfforbund, at det er trist når prosjekter som «juniorhuset» på Oppegård GK ikke blir en realitet

– Jeg kjenner ikke til detaljene i akkurat denne saken, men på generelt grunnlag synes jeg det er trist at det jeg opplever som et godt initiativ ikke blir realisert på grunn av kapasitetsufordringer. Slik jeg kjenner Oppegård, med sin lokasjon, tilgjengelige trenerkompetanse og historie, ville jeg trodd at dette huset var et steg i den retningen man ønsket å ta, sier han til Norsk Golf. 

– Det kan gi et inntrykk av at man ikke satser like mye på juniorer, som man gjør på andre målgrupper i klubben. 

En kjent problemstilling

Balansen mellom voksne, betalende medlemmer og satsing på barn og unge, er en problemstilling Hanssen og resten av NGF er kjent med. 

– Jeg har enorm respekt for klubbenes fokus på økonomi og økonomisk bærekraft. Golf er en idrett hvor anlegget koster mye og banen skal strengt tatt reproduseres hver eneste dag, sier han. 

Derfor har har han forståelse for at flere golfklubber i Norge prioriterer å tilrettelegge for voksne, betalende medlemmer, men understreker samtidig at å satse på barn og unge ikke er ensbetydende med kostnader. 

– Det er vel så viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Om man som golfklubb bygger opp en god barne- og ungdomssatsing kan den gi gode resultater og inntekter i fremtiden, sier han. 

I følge generalsekretæren er det særlig to ting som kan gi særlige utslag:

  1. Dagens juniorer er morgendagens betalende medlemmer. Å beholde dem er viktig. 
  2. En økning av barn og unge gjør det enklere for golfen å motta støtte fra det offentlige og fra stiftelser.
  3. – Det er dessverre ikke like attraktivt for kommuner og staten å satse på 50-åringer som meg, sier Hansen med et smil. 

Det er mer attraktivt å satse på unge enn 50-åringer mener generalsekretær Hanssen.

Splitt opp banen

Kapasitetsutfordringene Oppegård GK møter i avveiningen mellom voksne og ungdom er ikke unik. Det er et tegn på de økende voksesmertene Golf-Norge kjenner på kroppen er reelle og ekte. 

Hanssen mener en av veiene ut av knipen er å tenke nytt, spesielt med tanke på hvordan banen og treningsområdene brukes.

– Vi må sammen finne ut av hvordan vi kan utnytte anleggene, kompetansen og klubbene i nærheten av hverandre, slik at vi kan få plass til enda flere barn og unge uten at det går utover de voksne som også ønsker å bruke anlegget, mener han. 

Å hente inspirasjon fra andre idretter er nærliggende. For eksempel ved å dele opp banen på spesifikke dager i uken. 

– Der jeg vokste opp kunne man dele opp idrettshallen i tre, slik at basketball, håndball og volleyball kunne trene samtidig på samme areal. Hva om man deler opp golfbanen i to ni-hullssløyfer på onsdager slik at flere får tilgang til anlegget?

– Noen blir nok lei seg for å ikke kunne spille 18-hull, men på den måten får dobbelt så mange mulighet til å komme seg ut på banen. Sånn tror jeg man må tenke fremover, mener Hanssen. 

Kjekstad GK
Å dele opp banen til to ni-hullssløyfer vil flere få mulighet til å komme seg ut, mener Hanssen.

Juniorsatsing som en investering

– Du sier at en av fordelene ved å satse på barn og unge er offentlig støtte. Hvordan kan golfklubber utnytte denne muligheten bedre?

– Et godt eksempel er lokale aktivitetsmidler (LAM) som er et tilskudd som gis til lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom fra Idrettsforbundet, forteller generalsekretæren.  

– I dag får flere golfklubber omtrent 800 kroner per medlem som er under 19 år. Det viser at det norske samfunnet er villige til å støtte de idrettslagene som ønsker å satse på barn og unge. Golfklubber er allerede ofte et av de største idrettslagene i kommunen sin, og hvis man kan vise til at 10-15 prosent av medlemmene er barn og unge, er dette et stort idrettslag for barn og unge i sitt lokale miljø, utdyper han. 

I tillegg til faste ordninger som LAM-midlene, understreker Hanssen at ved å bygge opp en god barne- og ungdomssatsing blir golfklubber mer attraktive for andre stiftelser og stønader. 

– Da kan juniorarbeid gå fra å først og fremst være en kostnad til en investering i fremtiden, fastslår han. 

Til de klubbene som ønsker å bygge opp sin juniorsatsing, men er usikre på hvordan man går i gang, er Hanssen tydelig i sin anbefaling. 

– Golf-Norge har tydelige mål i virksomhetsplanen, og vi vil hjelpe alle golfklubber som ønsker det. Jeg lover at vi skal hjelpe for å nå disse målene sammen.

Les også

 

Powered by Labrador CMS