Det melder Trondheim Golfklubb, som er regionalt kompetansesenter (RKS) for region Midt-Norge. Klubben beskriver Junior Tour som en suksess for turneringsaktiviteten i regionen siden oppstart i 2011.

 

Nytt av årets sesong er et tilbud om fritt spill for alle juniorer som spiller på Junior Tour. Klæbu GK har hatt ansvar for promotering og tilrettelegging av aktivitetstilbudet, som i følge Rolf Bjarne Aune i Trondheim GKs junior- og ungdomskomité har fått en overveldende tilslutning. Byneset Golf er den eneste klubben i regionen som har valgt å ikke delta.

 

– Vårt ønske er å gjøre det enda mer attraktivt å spille Junior Tour, og ufarliggjøre det å spille turneringer. Et viktig poeng med fritt spill har vært å legge til rette for at flere juniorer skal knytte vennskap på tvers av klubbgrensene, forklarer Aune.

 

Han beskriver tiltaket som en langsiktig investering for økt trafikk hos klubbene. Selv om fritt spill for juniorer vil resulterere i et tap av greenfee-inntekter fra barn og unge, mener RKS-klubbene tilbudet vil gi positive ringvirkninger andre veien:

 

– Klubbene ser tiltaket som et bærekraftig grep for en langsiktig rekruttering til golfen. Ingen deltar med økonomiske motiver. Men hvis det er et økonomisk aspekt i dette, så er det i så fall den potensielle oppsiden økte greenfeeinttekter. Spillerne må kjøres til banene, og sjåførene er oftest selv golfspillere som gjerne vil spille en runde på naboklubbene.

 

Det har blitt foretatt små justeringer i oppsettet for Junior Tour i Midt-Norge hvert år siden oppstart i 2011. 

 

Første turneringsåret måtte det gjøres lokale tilpasninger for å gjøre det enklere for spillerne å spille nærmere hjemmeklubbene sine. På grunn av store reiseavstander, med opptil åtte timers reiseavstand mellom banene, ble touren lagt opp slik at man spilte de fleste turneringer i eget fylke, med felles «major-turneringer» to ganger i året.

 

– Dette gav umiddelbar effekt i økt deltagelse på Junior Tour i forhold til hva vi hadde på B-Tour tidligere, forklarer Rolf Bjarne Aune.

 

Turneringsaktiviteten i Midt-Norge har fått et umiddelbart «boost» etter tiltaket om fritt spill for turneringsaktive juniorer trådte i kraft. På årets to første turneringer, har antall deltagere sammenlignet med samme tidspunkt i fjor steget med 40 prosent.