For fem år siden var Hilde, moren til Andreas Halvorsen, på seminar med Alf Inge Cleve-Stiansen. Hun spurte om han kunne hjelpe sønnen hennes som drev med golf, noe han så på som en spennende utfordring.

 

Alf Inge Cleve-Stiansen jobber primært med prestasjonsutvikling innen næringslivet, men har vært innom coaching i idretter som sykkel og Taekwondo og undervist i mentale strategier og motivasjon på Norges Idrettshøyskole. Det som fanget hans umiddelbare interesse for da tolv år gamle Andreas, var måten han uttrykte sin målsetning på. At et såpass ungt menneske hadde en så klar visjon og samtidig var så trygg i sin sak om å ville bli verdens beste golfspiller, førte til at Cleve-Stiansen følte at dette var en gutt han ville jobbe med.

 

– Det er noe med Andreas som gjør han utrolig fascinerende å jobbe med. Jeg ser på ham som ekstremt målorientert og engasjert, så vi er på en spennende reise, forteller han.

 

Selv har Halvorsen troen på at samarbeidet deres kan ta ham helt frem til målet sitt, og tror deres sterke vennskap er en av hovedgrunnene.

 

– Jeg tror vi har fått så god kjemi på grunn av respekten og tilliten vi har til hverandre, sier han.

 

Faste samtaler

 

Andreas Halvorsen og Alf Inge Cleve-Stiansen har jobbet sammen så å si hver uke fordelt over de fem årene. De har fast oppsatte samtaler, og nå som Halvorsen holder til i USA, er de ofte i kontakt via Skype. Er de på samme sted eller i nærheten av hverandre, blir det møter ansikt til ansikt. 

 

Med et tett samarbeid over så lang tid har mentaltreningen spent seg fra etablering av treningsfilosofi, forankring av målsettinger, tydeliggjøring av Andreas som golfspiller og medmenneske til turneringsrutiner og håndtering av mot- og medgang.

 

– Treningsdisiplin og ydmykhet for kontinuerlig læring er viktig elementer som må ligge i bunn. I tillegg må reisen oppleves som morsom, for å kunne legge ned så mye tid som Andreas gjør, mener Cleve-Stiansen

 

Cleve-Stiansen hadde lite erfaring med golf da de begynte samarbeidet, men hans forståelse av golf som idrett har vokst sammen med Halvorsens utvikling som utøver. For å sette seg ordentlig inn i golf gikk han caddie for Larvik-spilleren.

 

– Mental trening er jo ikke noe vi bare gjør når noe går dårlig. Mental trening handler også om å jobbe systematisk med alle deler av spillet over tid.  Bare det å vite at man går flere mil når man er ute og spiller, var for meg viktig lærdom, forklarer han.

 

God kjemi

Andreas og Alf Inge prater sammen hver dag under turneringer. Briefing før en runde eller turnering og debriefing etter, er sentral del av mentaltreningen for Andreas. Evalueringen av erfaringene og selve runden skaper bevissthet på hva som er bra, og hva som han vil arbeide videre med. Slik blir det kontinuerlig utvikling.

 

– Kjemien vår har bygget seg oppover helt siden vi møttes. Han er alltid tilgjengelig og bruker mye energi og krefter for å hjelpe meg til å bli best mulig, forteller unge Halvorsen.

 

Selv om Andreas Halvorsen bare er 17 år gammel, har han et ekstremt høyt aktivitetsnivå i turneringssesongen. Når han har et såpass stort kjør behøver han støtte i ulike beslutningsprosesser, men samtidig må en stor del av fokuset være på at han skal ha det moro. Det skal være gøy å trene og moro å være på banen, fordi han vet at det bidrar til å nå målene han har satt seg.

 

Web.com tour

– Vi jobber målrettet mot kvalifiseringen til web.com Tour for å være så klare som mulig når det hele starter i oktober. Det er noen punkter i spillet mitt som ikke er bra nok, og som vi jobber hardt med å forbedre, forklarer Halvorsen.

 

Han må gjennom tre steg, og det er dette de nå konsentrerer seg om. Mange av samtalene de har, handler om oppgavene til Larvik-spilleren, hvordan de fungerer og hva som må gjøres bedre.

 

– Selv om han er en svært ambisiøs spiller er det viktig å prate om hvorfor golfen er viktig for ham. Det skal være et høyt nivå av moro og trivsel, og så må hans ”hvorfor” være sterkt forankret, slik at han holder motivasjonen oppe, sier Cleve-Stiansen.

 

Han tror mange store talenter slutter fordi deres grunner til å satse på golf ikke er tydelig nok. Mange spiller for å tilfredsstille andre, i stedet for seg selv. Da er ikke gløden tilstede lenge nok, og interessen og motivasjonen faller. Der mener Cleve-Stiansen at Andreas Halvorsen er et steg foran de fleste andre.

 

– Hans ”hvorfor” er ekstremt sterkt forankret hos ham, og det kan man se når han er på banen og ikke minst hvordan han hele tiden er villig til å utfordre sin måte å trene på. Han jakter offensivt på det som fungerer best for han.

 

Det er ingen tvil om at dette er en duo som virkelig har funnet en god måte å jobbe på. Felles innsats, felles engasjement og tett oppfølging kan være nettopp det som trengs for at Halvorsen skal oppnå sitt store ”hvorfor”: Bli verdens beste golfspiller.