Bakgrunn: Millionsmell i retten for Kongsvingers GK 

 

Det skriver klubben i en pressemelding som ble sendt ut fredag.

 

Klubben tapte forrige uke rettsaken i Glåmdal tingrett mot tre tidligere banearbeidere, og ble dømt til å betale til sammen over 1,1 millioner kroner, inkludert egne saksomkostninger. Klubbens styreleder fortalte glomdalen.no etter dommen falt at det er realistisk at klubben kommer til å anke. Den beskjeden gjentas i ukens pressemelding. Les den i sin helhet under.

 

 

 

(Kongsvingers GK 14.03.13)

 

Kongsvingers Golfklubb avholdt I går sitt årsmøte, og la frem et regnskapsmessig overskudd på 500.000 kroner.  

 

Etter et noe svakt resultat i 2012, det første, vanskelige år etter konkursen, leverer Kongsvingers Golfklubb et godt økonomisk resultat for 2013.  Klubbens satsing på økt kompetanse, både på banemannskapssiden og daglig ledelse har gitt de forventede resultatene.  

 

– Ikke minst hevingen av standarden på banen i 2013 har ført til en formidabel økning av antall gjestespillere og derav også øvrig omsetning, sier klubbens styreleder, Jan Petter Torgersrud etter gårsdagens årsmøte.

 

– Eneste skår i gleden nå er dommen vi fikk i Tingretten vedrørende bruk av midlertidig ansettelser av våre sesongarbeidere i 2012. Vi er fortsatt i tenkeboksen vedrørende denne dommen, men sannsynligheten for at vi anker er stor, ettersom dommen kan ha en prinsipiell betydning for hele Idrettsnorge, der bruken av sesongarbeid er ganske utbredt, fortsetter Torgersrud.

 

Med det sterke økonomiske resultatet for 2013, er det ikke fare for at klubben går konkurs, og driften vil derfor fortsette som planlagt i 2014.

 

Årsmøtet ga forøvrig styret ny tillit, og alle de fremmøtte medlemmene ser nå frem til en rekordtidlig baneåpning.  Vinteren har så langt vært „snill“ med banen, og ifølge banesjefen, Johnny Svensson, ser både fairways og greener bedre ut enn de noensine har gjort etter en overvintring.