Vi har tidligere skrevet at Kongsvingers Golfklubb nok engang var på randen av konkurs. Klubben ble i 2013 stevnet av tre tidligere sesongansatte for deres ulovlige bruk av midlertidige ansettelser, og i mars kom dommen om at de måtte betale 518 500 kroner i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, i tillegg til 320 000 kroner i saksomkostninger. På det tidspunktet fortalte de at de vurderte å anke dommen, noe klubbens styre nå enstemmig har vedtatt å gjøre.

 

Dersom en slik dom blir stående, vil den kunne få store konsekvenser for mange lag og foreninger i Idrettsnorge der virksomheten er sesongbasert, skriver styreleder Jan Petter Torgersrud i pressemeldingen.

 

Grunnen til at styret i Kongsvingers Golfklubb har valgt å anke er at bruken av midlertidige ansettelser og sesongansettelser er såpass utbredt i Norge. Ikke bare i golf, men også andre idrettslag, klubber og foreninger.