Det skrev bt.no i helgen. Iversen var en av nesten 600 personer som som bidro med 10 000 kroner i lån til Bergensklubben på slutten av 90-tallet. Bergens Tidende skriver at andelsbrevene totalt utgjorde nesten seks millioner kroner, og var avgjørende for oppstarten av anlegget.

 

I andelsbrevet heter det at det rentefrie lånet skulle tilbakebetales innen 2013, men Iversen har fortsatt ikke sett noe til pengene. Iversen sier at klubben forklarte det med økonomien i laget.

 

Tvisten gikk nylig til forliksrådet, der golfklubben fikk mehold fordi det ikke var fattet årsmøtevedtak om tilbakebetaling, og at han dermed ikke hadde krav på å få pengene tilbake.

 

«Andelslånet er rentefritt og skal tilbakebetales i perioden fra 2002 til 2012 i henhold til Meland Golfklubbs økonomi og årsmøtevedtak» heter det i andelsbrevet fra 1997 i følge bt.no.

 

– Det er beklagelig at slike sitausjoner oppstår. I forliksrådet kom vi med et forslag som kunne bidratt til at han fikk tilbakebetalt det han betalte for andelene sine, men det ble ikke akseptert, sier styreleder i Meland, Tjalve Morken til bt.no. Han sier at klubben ikke har hatt nok penger på bok til å starte med tilbakebetalingen, og at de fleste av bidragsyterne har sagt seg villige til å ettergi lånet.

 

Pensjonisten Reidar Iversen, som selv ikke spiller golf, føler seg på sin side lurt. Han mener teksten i andelsbrevet er formulert for å lure folk til å gi penger. Nå vurderer han å anke dommen for tingretten. Les hele saken her.