Styret har besluttet å gjøre en rekke oppgraderinger som skal gjøres på anlegget i løpet av den kommende sesongen: nytt overbygg på driving-rangen, nye toaletter, nye teesteder på hull 13, samt en helt ny green på samme hull.

Å bygge en ny green er en kostbar investering. Derfor bestemte Arendal og Omegn Golfklubb seg for å involvere medlemmene litt ekstra i prosessen.

Nå har de lansert en konkurranse der medlemmene inviteres til å komme med designforslag til den nye greenen. 

I løpet av våren skal det bestemmes hvilket heldig medlem som får mulighet til å sette sitt preg på den vakre skogsbanen ved Nes verk i Aust-Agder. Vinnerdesignet vil også bli hedret med en plakett i nærheten av greenen.

– Greenen har vært en problemgreen i lang tid. Når vi først skal bygge en ny green, vil vi gjøre det skikkelig, forteller Asbjørn Sauesund, klubbens daglige leder, til Norsk Golf.

– Da fjorårets medlemsundersøkelse viste at dette er en green som bør gjøres noe med, var det en naturlig forlengelse å be dem designe greenen også. Vi ønsket å demokratisere prosessen. Er det en ting som er sikkert, er at det vil komme kritikk uansett hva som blir vinnerdesignet. Men denne gangen kan iallfall ikke noen påstå at medlemmene ikke har fått mulighet til å lufte sine ideer!

Sauesund sier at konkurransen er åpen for alle medlemmer. Alle forslag må være sendt inn innen 31. mars. Byggestart blir forhåpentligvis allerede mot slutten av sommeren.

– Panelet stiller med et åpent sinn. Vi har ingen preferanser, men vi har lagt noen føringer. Det må være økonomisk gjennomførbart, ha mulighet for mange flaggplasseringer, greenen bør helst være i spilleretningen, arealet bør være på 450 til 600 kvadratmeter, forklarer Sauesund.

– Hva med shapingen av green; Forventes det at dette er noe medlemmene skal klare å tegne noe så avansert selv?

– Vi har sagt at tegningene bør indikere rulleretning, men det er ikke noe krav. Det er til slutt banekomiteen og styret som vil ta en avgjørelse om hva som blir vinnerdesignet. Dette er en konkurranse som er helt i startfasen, så vi har ikke tatt noen beslutning ennå om hvilke eksperter vi kommer til å involvere senere i prosessen. Vi har derfor tatt forbehold om at det kan bli endringer både før og etter at vinnerforslaget er kåret.