Askim Golfklubb ble stiftet i 1997, og består i dag av 420 medlemmer. På det meste hadde klubben 1 200 medlemmer, men bare i år har Østfold-klubben mistet 85 medlemmer, melder Smaalenene Avis.

– Alle er misfornøyde med forholdene. Diskusjonenene går i ett. Parken driver dårlig kundebehandling. Hadde et vanlig firma drevet på samme måten, så hadde det vært konkurs for lenge siden. De ber oss skaffe flere spillere, mens de selv ikke gjør noen verdens ting, tordner Tommy Johansen, leder av klubbens banekomité til avisen.

Johansen var i sommer på befaring rundt banen sammen med daglig leder Per Egil Fongaard, og er frustrert over at det er kun det som ikke koster noe som har blitt rettet opp. Klubbens leder, Anne Marit Holter sier seg enig.

– Vi betaler 4 990 kroner i året i spilleravgift. Da forventer vi bedre forhold enn dette. Vedlikeholdskostnadene har blitt halvert de siste årene, sier hun.

Holter peker ut mangel på informasjon som et problem, og sier det er helt uvisst for klubbens medlemmer om situasjonen blir noe bedre. Baneleder Johansen drar frem helgens klubbmesterskap som eksempel.

– I helgen ble det spilt klubbmesterskap, den viktigste klubbkonkurransen i året. Og så var ikke banen klippet!, sier han oppgitt til Smaalenene.

Klubbens daglige leder sier seg enig i at forholdene ikke har vært gode nok.

– Jeg er helt enig i at forholdene ikke har vært så gode som vi ønsket og lovet. Klubben er orientert om hvilke rammer vi opererer innenfor. Selve baneskjøtselen er satt bort til tredjepart, og det er beklagelig at greenene ikke var klippet til klubbmesterskapet. Det var lovet, forklarer Per Egil Fongaard.

Fongaard presiserer situasjonen ytterligere.

 

– Bildet er litt mer nyansert. Av de 85 som sluttet i fjor, var det ca. ti som byttet klubb. De øvrige meldte se ut av klubben fordi de ikke har spilt de siste årene. De har rett og slett sluttet å spille golf, ikke pga. baneforholdene, men fordi tiden har blitt for knapp. Det er ikke en ukjent utfordring for norsk golf, sier han til norskgolf.no.