I følge Visit Oslo ville et tilskuertall på 70 000 – tilsvarende det St. Leon-Rot i Tyskland hadde i år, medføre næringsinntekter på 100-130 millioner kroner. Det skrev Aftenposten i sin papirutgave onsdag forrige uke.

Det var ventet langt flere tilskuere under Solheim Cup på St. Leon-Rot, men store deler av turneringen var preget av kraftig regnvær. Under forrige Solheim Cup i Denver i 2013, var det 120 000 tilskuere.

Direktør i VisitOslo, Bente Bratland innrømmer at hun stusset over det voldsomme publikumsantallet, som var grunnlag for anslaget på 100-130 millioner kroner. Golfpresident Finn H. Andreassen påpeker imidlertid at dette ville vært første gang Solheim Cup hadde blitt arrangert i en hovedstad, noe som øker publikumspotensialet betydelig.

Pressesjef under Solheim Cup, Christiane Désire sier til Aftenposten at tyskernes kalkyler for årets Solheim Cup var 100 000 tilskuere.

– Det ville gitt regionen inntekter på 20-25 millioner euro (180-235 millioner kroner), mens inntektene for hele Tyskland ville ha vært 30-40 millioner euro (285-380 millioner kroner), sier hun til Aftenposten.

De budsjetterte arrangementskostnadene til Solheim Cup i Norge var på cirka 85 millioner kroner. NGF ba om 60 millioner kroner i støtte fra stat og kommune. Ved å arrangere Solheim Cup, ville Norge også forpliktet seg til å arrangere minst tre Ladies European Tour-turneringer. De estimerte kostnadene per turnering her er på 4,15 millioner kroner.

Et enstemmig forbundsstyre besluttet ikke å søke om Solheim Cup 2019, etter å ha mottatt avslag på statlig støtte til arrangementet. 

I en kommentar fra avtroppende golfpresident Finn H. Andreassen publisert på norskgolf.no for en måned siden, kom det frem at prosessen ble forsinket da næringsdepartementet gjorde en henvendelse til EFTAs overvåkningsorgan i Brüssel om statlig støtte til et slikt arrangement er lovlig.

Senere har det kommet frem at både Skottland og Sverige søker Solheim Cup med statlig støtte i ryggen.