– Det som skjer her, er veldig morsomt. Det er jo den første grunnleggende greenkeeperutdanningen vi har i Norge.

Anleggssjef i NGF, Pål Melbye, kaster et langt blikk mot gjengen som akkurat nå sjekker greenkvaliteten på Gamle Fredrikstad GK.

De to siste ukene har det første kullet med studenter vært samlet nettopp her.

– Etter at den tidligere utdanningen ved Gjennestad ble lagt ned, har vi manglet et kompetansetilbud til greenkeepere. Det er veldig viktig å komme i gang igjen. Det koster et sted mellom 40 og 50 millioner kroner å bygge en 18-hullsbane, og disse folka forvalter brorparten av inntektene til klubben.

– Udanningen skal sørge for at pengene brukes på best mulig måte. Det skal gi høyest mulig kvalitet innenfor rammene som banene har til rådighet, sier Melbye.

Ti års nedtur

I over ti år var golfen i motvind. Medlemmer og inntekter forsvant, og i vinden mistet banene både ansatte og kompetanse.

– Det er bortimot naturstridig at det finnes golfbaner så langt nord på kloden. Vi kapper hodet av gresset etter bare noen millimeter. Det er ekstremt vanskelige vekstvilkår. Og i tillegg sliter vi med vinterskader, som samlet koster norske baner rundt 25 millioner kroner i året.

– Da er det viktig at vi lærer oss de beste teknikkene for å ta vare på gresset best mulig, understreker Melbye.

Utfordringene er størst om våren. Da vil spillerne ut på gresset, og mange baner ødelegger sitt gode rykte med dårlige greener i starten av sesongen.

– Spilletrykket har økt under pandemien. Det gir ikke bare større slitasje. Det er også vanskeligere for greenkeeperne å komme seg ut på banen. Her lærer de å jobbe så rasjonelt og bra som mulig. Greenkeeping er et eget fag, og trenger en egen utdanning.

Stor respons

Det er det tydeligvis flere som mener. For responsen lot ikke vente på seg da NGF åpnet påmeldingen til den nye utdanningen.

– Responsen har vært helt fantastisk, sier Pål Melbye.

– Etter å ha snakket med kollegaer i Sverige, satte vi først et øvre tak på 15 deltagere. Men da vi utlyste plassene, var det 38 som meldte seg på. Og vi tok inn alle sammen.

De er fordelt i to parallelle klasser, og det er ikke bare eksisterende og framtidige greenkeepere på kursene.

– Jeg sitter jo med pengene. For å vite mer om hvordan de brukes, er det fint å lære mer om gress og det som foregår ute. Mer kunnskap er alltid bra, sier Per Håkon Eikeberg, daglig leder i Borre Golfbane.

Han anslår at bortimot 90% av kostnadene i baneselskapet er knyttet til anlegget. Hele overskuddet pløyes tilbake i driften.

Men også i Vestfold har det krevende arbeidet vært avhengig av sesongarbeidere på kortere kontrakter.

– På sikt, hvis golfboomen fortsetter, kan vi forhåpentligvis ha flere heltidsansatte igjen. Som bane ønsker vi oss tilbake til det. Vi vil gjerne bevare kompetansen og unngå alle problemer med innreiserestriksjoner. Vi vet at folk ønsker seg en varig arbeidsplass.

– Så fast ansatte er målet, men det er økonomien som styrer, poengterer Eikeberg.

Har for få folk

Anleggssjef Pål Melby håper at banene finner rom til utdannede greenkeepere.

– Saken er at vi har for få folk ute på banene. Økonomisk har golfen slitt i mange år, men i pandemien har de fleste fått bedre økonomi. Mange har investert i nytt utstyr, og det er bar. Men nå må vi også investere i folk, mener han, og sender en klar advarsel til Golf-Norge:

– Skal vi få inn engasjerte mennesker til å jobbe på banene framover, må vi også få flere heltidsstillinger. Vi får ikke ambisiøs ungdom til å velge golf hvis vi bare kan tilby deltid og tidsbegrensede ansettelser.

Ute på Gamle Fredrikstad har det første kullet med greenkeepere nettopp gjort seg ferdig for i dag. Etter to uker i Østfold, reiser gjengen hjem med økt kompetanse og et større nettverk.

– Utdanningen har gitt meg mer allmennkunnskap om baneskjøtsel og drift. I tillegg har jeg møtt mange mennesker med samme interesse som jeg vil holde kontakt med. Det vil gi oss en bedre bane enn vi har i dag. Mer kunnskap legger grunnlaget for høyere kvalitet samtidig som vi kan drifte mer økonomisk, sier Bjørn Øydegard i Tingvoll GK.

Han får støtte av Per Håkon Eikeberg, daglig leder i Borre Golfbane.

– Personlig har jeg også lært mye, og jeg har tenkt å gjøre noen nye grep i løpet av vinteren.

– Handler det om å bruke penger eller spare penger på greenkeeping framover?

– Det går begge veier. Vi må bruke litt nå for å spare senere. Det tror jeg blir bra, sier han.