I midten av november innførte Oslo og Bærum kommune sosial nedstengning med kraftige koronainnstramminger for å begrense smitten.

Blant de mange omfattende tiltakene innførte kommunene nedstengning av alle treningssentre:

I både Oslo og Bærum kommunes forskrift om forebygging av koronasmitte heter det i paragraf 1 at «Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, skal holde stengt. Dette omfatter blant annet: a. Treningssentre og lignende steder.»

Dermed måtte golfsentrene med simulatorer stenge dørene igjen, bare noen uker etter at sesongen åpnet, og midt i en periode der det vanligvis ville vært stor trafikk.

Noen få golfsentre har derimot tolket regelverket annerledes og fortsatt å holde åpent.

På starten av forrige uke fikk imidlertid Bærum Golfsenter pålegg fra myndighetene om å stenge, og dagen etter fikk Toppgolf og Fornebu Golf den samme beskjeden.

Tirsdag 8. desember sendte bydelsoverlegen i Nordre Aker i Oslo en e-post til Custom Golfsenter om at også de måtte stenge simulatordriften.

Etter det Norsk Golf kjenner til, innebærer det at alle simulatorsentre i hovedstadsområdet nå har stengt.

Da Norsk Golf var i kontakt med Custom Golf tidligere på tirsdagen, fortalte daglig leder Simen Fulland på e-post at det kunne diskuteres om simulatordelen av senteret ble rammet av definisjonen «treningssenter og lignende».

Ifølge bydelsoverlege i Nordre Aker, Tom Sundar, har Custom Golf definert seg som en «butikk/forretning med et simulatortilbud», ikke som et treningssenter.

Sundar medga overfor Norsk Golf på formiddagen at dette var et gråsonetilfelle han måtte se nærmere på, men etter å ha rådført seg med smittevernsoverlegen i Oslo på ettermiddagen var det ikke lenger noen tvil.

– Det de driver med, er i strid med koronaforskriften for Oslo. Jeg har sendt Custom Golf en mail og bedt dem avvikle simulatorvirksomheten, som jeg oppfatter som en aktivitet som reguleres av koronaforskriften for Oslo i paragraf 1.

Tom Sundar, bydelsoverlege i Nordre Aker i Oslo. (Foto: LinkedIn)

– De har lov til å fortsette å holde butikken åpen, men all aktivitet som ikke utelukkende er butikkvirksomhet, må avvikles. Dette gjelder all fritids- og sportsaktivitet som ikke faller inn under kategorien butikkvirksomhet.

Sundar sier han har hatt en god dialog med Custom Golf, og vil følge opp saken i løpet av uken.

– I slike saker appellerer vi først til virksomhetseierens egen ansvarsfølelse når vi ber dem stenge så fort som mulig. Hvis man ikke innretter seg etter noen dager, må vi eventuelt ta saken videre, avslutter Sundar.

Fulland i Custom Golf skriver i en e-post til Norsk Golf at de vil følge opp akkurat som bydelsoverlegen pålegger.

– Vi forbereder stenging av simulatorbiten i dag, og fra torsdag ettermiddag vil vi være stengt for simulatorspill inntil bydelsoverlegen gir klarsignal igjen, eller forskriften endres.

– Hva er grunnen til at simulatordriften ikke stenges umiddelbart?

–Vi har ikke ytterligere kommentarer utover at vi stenger for simulatorspill klokken 17.00 på torsdag etter dialog med bydelsoverlegen. Butikkbiten vil drives videre som normalt, sier Fulland, som opplyser om at tre ansatte nå antagelig vil gå ut i permittering.

Da Norsk Golf kontaktet Thomas Amundsen, daglig leder i Toppgolf, forrige uke og Simen Fulland i Custom Golf tirsdag, viste de til omfattende smittevernstiltak på sine respektive sentre for å forhindre smitte.

(Artikkelen fortsetter under)

Toppgolf-senteret i Bærum, Bærum Golfsenter, Fornebu Golf og Custom Golf i Oslo har alle blitt pålagt å stenge i løpet av den siste uken. (Foto: Toppgolf)

Det inkluderte blant annet ekstra fokus på renhold, stans av all servering, ikke utlån av utstyr, jevnlig vask av skjermer og annet utstyr, kraftige innskrenkninger i antall personer tillatt på senteret, maks to personer per simulator, registrering av alle kunder med navn og telefonnummer, krav om munnbind og strenge hygieneregler for alle gjester med krav om bruk av Antibac.

Det er selvsagt at vi i golfen er med og slutter lojalt opp om den nasjonale dugnaden

Rune Hauger, NGF

Uavhengig av dette har Norges Golfforbund ikke klart å tolke Bærum og Oslo kommunes koronabestemmelser på noen annen måte enn at alle innendørssentre holde stengt. Det sier Rune Hauger, assisterende generalsekretær i NGF.

Også NGFs lovutvalg har gått koronaforskriftene nærmere i sømmene. Heller ikke de fant noen mulighet for å forsvare at innendørs golfsentre kunne holde oppe.

Norsk Golf er kjent med at forbundet mottatt en rekke henvendelser den siste tiden fra golfklubber og sentere som har irritert seg over de siste simulatorsenterne som fortsatte å holde åpent. De har fryktet at senterne som holder åpent, får kunder som «bytter beite» og forblir der som kunder når pandemien er over.

Golfforbundet har anmodet flere av de åpne senterne å stenge. NGF har imidlertid ikke beslutningsmyndighet over private kommersielle aktører som ikke er tilknyttet en golfklubb, og har ikke kunnet pålegge dem å stenge.

– Den midlertidige nedstengningen av treningssentre handler om at det er noen bransjer som er mindre viktige for sammfunnet som må stenges ned i en periode for å begrense det totale smittetrykket. Her er det selvsagt at vi i golfen er med og slutter lojalt opp om den nasjonale dugnaden, sier Rune Hauger.